Europoslanci schválili rozpočtovou sedmiletku

Štrasburk - Evropský parlament definitivně schválil unijní rozpočet pro roky 2014 až 2020. Tzv. víceletý rozpočtový rámec Evropské unie je přitom nižší než ten, podle kterého osmadvacítka hospodařila v posledních sedmi letech, a platit bude od ledna. 

Unijní výdaje se mají vyšplhat na 908 miliard eur (asi 24,7 bilionu korun), což je o 3,7 procenta méně než u minulého rozpočtového rámce. Společně se závazky naroste celková částka v příštích sedmi letech na zhruba 960 miliard eur (asi 26,1 bilionu korun), tedy o 3,5 procenta méně.

Kam vlastně biliony půjdou?

Nejvíce peněz z rozpočtu má i tentokrát jít na společnou zemědělskou politiku. Ta tvoří 37,8 procenta rozpočtového rámce, 34 procent pak jde na kohezní a regionální politiku, 7,2 procenta na podporu vědeckého výzkumu, 3,1 procenta na budování dopravních a telekomunikačních sítí mezi unijními státy a 1,5 procenta na studentský program Erasmus+. Na podporu chudších evropských regionů je vyčleněno 325 miliard eur. Pro Českou republiku je v rámci této politiky soudržnosti, o které se bude hlasovat ve středu, vyčleněno 20,5 miliard eur.

Video Komentář Jana Jedličky
video

Komentář Jana Jedličky

Unijní rozpočtovou „sedmiletku“ se podařilo schválit po několikaměsíčním dohadování. Přestože se na ní zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a členských zemí v zásadě shodli už v červnu, spor se nadále vedl kolem rozpočtu pro rok 2014. Parlament trval na tom, aby peníze, které se nedostávaly v rozpočtu za rok 2013, nebyly zahrnuty do příštího roku.

Co nejlépe využít každé euro 

„V dohodě z června 2013 se již parlamentu podařilo zajistit podporu pro jeho hlavní priority, obsažené v mandátu pro jednání. Patřily mezi ně úplná flexibilita přesouvat nevyužité prostředky (prostředky na platby) mezi jednotlivými roky rozpočtu a široká flexibilita pro přesuny závazků jak mezi jednotlivými rozpočtovými roky, tak kategoriemi výdajů. Tato flexibilita je nezbytná, aby mohlo být každé euro z rozpočtu EU využito tam, kde je nejvíce potřeba, zejména nyní, když budou roční rozpočty nižší.“

Nařízení o víceletém finančním rámci bylo přijato poměrem hlasů 537 (pro): 126 (proti): 19 (zdrželo se hlasování). 

Zdroj: Vyjádření Evropského parlamentu


Budova Evropského parlamentu
Zdroj: ISIFA/Thinkstock
Autor: iStock

Kompromis pro rok 2014 se podařilo dojednat až minulý týden. Členské státy nakonec souhlasily s doplacením závazků z letoška ve výši 11,2 miliardy eur. Dvě třetiny budou zaplaceny letos a asi třetina příští rok. Součástí těchto závazků je i 400 milionů eur z Fondu solidarity na pomoc po letošních záplavách v Německu, Rakousku a v České republice. Rozpočet pro rok 2014 i s tímto kompromisem schválí Evropský parlament ve středu.

Parlament navíc v červnu prosadil některé své požadavky, především flexibilitu v nakládání s nevyplacenými fondy. Nově tak bude možné převádět je mezi jednotlivými ročními rozpočty i mezi rozpočtovými kapitolami. Stejně tak nový víceletý rámec dává parlamentu a Evropské komisi „v poločase“ možnost revize a doplnění dlouhodobého rozpočtu podle aktuálních potřeb.