Europoslanci schválili rozpočtovou sedmiletku

Štrasburk - Evropský parlament definitivně schválil unijní rozpočet pro roky 2014 až 2020. Tzv. víceletý rozpočtový rámec Evropské unie je přitom nižší než ten, podle kterého osmadvacítka hospodařila v posledních sedmi letech, a platit bude od ledna. 

Unijní výdaje se mají vyšplhat na 908 miliard eur (asi 24,7 bilionu korun), což je o 3,7 procenta méně než u minulého rozpočtového rámce. Společně se závazky naroste celková částka v příštích sedmi letech na zhruba 960 miliard eur (asi 26,1 bilionu korun), tedy o 3,5 procenta méně.

Kam vlastně biliony půjdou?

Nejvíce peněz z rozpočtu má i tentokrát jít na společnou zemědělskou politiku. Ta tvoří 37,8 procenta rozpočtového rámce, 34 procent pak jde na kohezní a regionální politiku, 7,2 procenta na podporu vědeckého výzkumu, 3,1 procenta na budování dopravních a telekomunikačních sítí mezi unijními státy a 1,5 procenta na studentský program Erasmus+. Na podporu chudších evropských regionů je vyčleněno 325 miliard eur. Pro Českou republiku je v rámci této politiky soudržnosti, o které se bude hlasovat ve středu, vyčleněno 20,5 miliard eur.

Unijní rozpočtovou „sedmiletku“ se podařilo schválit po několikaměsíčním dohadování. Přestože se na ní zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a členských zemí v zásadě shodli už v červnu, spor se nadále vedl kolem rozpočtu pro rok 2014. Parlament trval na tom, aby peníze, které se nedostávaly v rozpočtu za rok 2013, nebyly zahrnuty do příštího roku.

Co nejlépe využít každé euro 

„V dohodě z června 2013 se již parlamentu podařilo zajistit podporu pro jeho hlavní priority, obsažené v mandátu pro jednání. Patřily mezi ně úplná flexibilita přesouvat nevyužité prostředky (prostředky na platby) mezi jednotlivými roky rozpočtu a široká flexibilita pro přesuny závazků jak mezi jednotlivými rozpočtovými roky, tak kategoriemi výdajů. Tato flexibilita je nezbytná, aby mohlo být každé euro z rozpočtu EU využito tam, kde je nejvíce potřeba, zejména nyní, když budou roční rozpočty nižší.“

Nařízení o víceletém finančním rámci bylo přijato poměrem hlasů 537 (pro): 126 (proti): 19 (zdrželo se hlasování). 

Zdroj: Vyjádření Evropského parlamentu


Budova Evropského parlamentu
Zdroj: ISIFA/Thinkstock
Autor: iStock

Kompromis pro rok 2014 se podařilo dojednat až minulý týden. Členské státy nakonec souhlasily s doplacením závazků z letoška ve výši 11,2 miliardy eur. Dvě třetiny budou zaplaceny letos a asi třetina příští rok. Součástí těchto závazků je i 400 milionů eur z Fondu solidarity na pomoc po letošních záplavách v Německu, Rakousku a v České republice. Rozpočet pro rok 2014 i s tímto kompromisem schválí Evropský parlament ve středu.

Parlament navíc v červnu prosadil některé své požadavky, především flexibilitu v nakládání s nevyplacenými fondy. Nově tak bude možné převádět je mezi jednotlivými ročními rozpočty i mezi rozpočtovými kapitolami. Stejně tak nový víceletý rámec dává parlamentu a Evropské komisi „v poločase“ možnost revize a doplnění dlouhodobého rozpočtu podle aktuálních potřeb.