Operátoři by nemuseli informovat klienty o změnách. To se nelíbí Bruselu

Praha - Kvůli kontroverznímu dodatku se Evropská komise chystá neformálně prošetřit český návrh novely zákona o elektronických komunikacích. Český návrh totiž obsahuje pasáž, podle které operátoři nemusí informovat své klienty o smluvních změnách, které si oni sami vyhodnotí jako nepodstatné nebo pro klienta pozitivní. To se týká například informace o tom, že klient může odstoupit od smlouvy bez sankce. Pokud by se pro zákazníky podmínky zhoršovaly, informační povinnost operátorů by zůstala. Dodatek se dostal do novely prostřednictvím poslaneckého návrhu. Senátní hospodářský výbor dnes doporučil Senátu, aby novelu schválil beze změny.

V současnosti musí být zákazníci o každé změně nejméně měsíc dopředu informováni, a to včetně poučení o možnosti odstoupit od smlouvy, pokud se změnou nebudou souhlasit. Nově by tak operátor mohl v určitých případech pouze sdělit, že se smluvní podmínky k určitému dni mění. Pak už je na samotném zákazníkovi, aby se zajímal, o jakou změnu jde, a sám si ji na webu či v prodejně operátora našel a podle toho se zachoval. 

„Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dopisem důrazně upozornil předsedu Senátu, zpravodaje zákona i předsedy senátorských klubů, že se do Senátu dostal z Poslanecké sněmovny zákon, jehož přijetí by přímo zhoršilo postavení zákazníků mobilních operátorů a který je také v naprostém rozporu s právem EU,“ řekl předseda ČTÚ Jaromír Novák. Česku by tak mohly hrozit mnohamilionové pokuty. 

Operátoři tvrdí, že novela pouze odstraňuje absurditu, že pokud zákazník získal výhody, nebo se mu zlepšila kvalita služby, mohl bez sankcí odstoupit od smlouvy, přestože měl u operátora závazek. „Výše uvedené se týká pouze smluv se závazkem na dobu určitou. Smlouvy na dobu neurčitou lze vypovědět kdykoli a účastník má tedy právo podat výpověď bez ohledu na to, zda se smluvní podmínky mění, nebo ne,“ uvedl prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Šuchman. 

Telefonování z dovolené v zahraničí bude cenově příjemnější
Zdroj: ISIFA/Thinkstock
Autor: iStock/MilosStankovic

Podle senátorky Aleny Dernerové jde přesto o naprosto absurdní zákon, který zhoršuje postavení lidí vůči operátorům a jde proti právu EU. „Asi je načase si položit otázku, kdo má na takovém zákonu zájem? Lidé, kteří budou v horší pozici, to určitě nejsou,“ podotkla. 

„Z našeho pohledu jde pouze o upřesnění textu zákona odpovídající výkladu, který jsme používali v minulosti. Vůči zákazníkům budeme postupovat stejně jako dosud. V případě, že se jejich postavení zhorší při změně podmínek poskytování služby, budou mít i nadále možnost odstoupit od smlouvy bez sankcí,“ uvedla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. 

Senátní výbor na návrh zpravodaje Karla Korytáře (ČSSD) jednomyslně doporučil plénu Senátu, aby novelu schválil beze změny. Podle Korytáře je odpovědnost na ministerstvu průmyslu a obchodu. Senát se bude předlohou zabývat na své schůzi, která začne ve středu.

Dopis EK je součástí tzv. neformálního dialogu v rámci systému EU Pilot, nikoliv stanoviskem Evropské komise. Česko má na vysvětlení deset týdnů.