Češi hodnotí ekonomickou situaci svých domácností nejlépe za dvacet let, ukázal průzkum

Se svými příjmy snadno vychází 58 procent Čechů. Problémy naopak přiznává čtyřicet procent lidí. Hodnocení ekonomické situace vlastní domácnosti je tak nejlepší od roku 2002, kdy Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) s tímto průzkumem začalo. Za chudou považuje svou domácnost pětina lidí, což je dosud nejméně. Hodnocení hospodářského stavu se stabilně zlepšuje od roku 2013.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK/LEHTIKUVA Autor: Juha Tuomi

Nejhorší hodnocení CVVM zaznamenalo v roce 2012, kdy se svými příjmy snadno vycházelo jen třicet procent dotázaných. „Nešlo o náhodný výkyv, ale o postupné zhoršování po roce 2008, a to souběžně s celosvětovou hospodářskou recesí.

Od roku 2013 pozorujeme naopak postupné zlepšování a i přes kontext pandemie koronaviru je letošní hodnocení nejlepší za celé sledované období,“ uvedli statistici. První měření, kdy převážil podíl kladného hodnocení nad negativním, bylo v roce 2017.

Subjektivní hodnocení příjmu domácnosti je nejvyšší u lidí s vysokoškolským vzděláním, u osob samostatně výdělečně činných a vedoucích zaměstnanců. Obtíže s financemi naopak častěji uvádějí nezaměstnaní, nekvalifikovaní dělníci a důchodci.

Za chudé se považuje dvacet procent Čechů

Ve velmi obtížné finanční situaci se v průběhu posledních dvanácti měsíců, které výrazně ovlivnila epidemie koronaviru, ocitlo devatenáct procent domácností. Naopak 79 procent se do takové situace nedostalo. Stav je srovnatelný s posledním dotazováním v roce 2019.

Za chudou označilo svou domácnost dvacet procent lidí, za bohatou deset procent, většina lidí pak volila odpověď „ani chudá, ani bohatá“. U těch, kteří považují svoji domácnost za bohatou, činí medián čistého měsíčního příjmu domácnosti zhruba 57 tisíc korun. V případě lidí, kteří volili neutrální odpověď, je to 37 tisíc, u lidí vnímajících svou domácnost jako chudou, pak 24 tisíc korun.

Příjem 95 procent domácností umožňuje uspokojit základní věci, jako je jídlo, oblečení či běžné potřeby. Přibližně čtyři pětiny lidí rovněž říkají, že příjem jejich domácnosti postačuje na úhradu zdravotní péče, léků a zdravotních pomůcek, což naopak představuje problém pro 16 procent dotázaných.

Průzkum se uskutečnil od 29. května do 13. června a zúčastnilo se ho 957 lidí.