Stížností na energošmejdy neubývá, letos jich může být ještě víc než loni

Spotřebitelských podání na Energetický regulační úřad neubývá. Během letoška jich zatím regulátor ke konci května evidoval 5543, což by při přepočtu na celý rok znamenalo 13 303 podání. Za celý loňský rok jich přitom bylo podobně, 13 193. V boji s takzvanými energetickými šmejdy by měla pomoci novela energetického zákona, která je aktuálně před třetím sněmovním čtením.

Letošní celoroční číslo však může být v souvislosti s růstem cen energií a zvýšenou činností zprostředkovatelů po pandemii podstatně vyšší, uvedli radní Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Markéta Zemanová a Ladislav Havel.

„Někteří obchodníci již oznamují zdražování energií způsobené zvyšováním cen silové elektřiny na burze. Přitom, kdykoliv ceny rostou, narůstá také ochota spotřebitelů ke změně dodavatele. Toho pak zneužívají zprostředkovatelé, když ve svých telefonátech lákají z lidí závazné přihlášky do aukcí, které nezřídka končí několikatisícovou pokutou,“ řekla Zemanová. S činností energetických zprostředkovatelů podle ERÚ zatím souvisí více než polovina z veškerých letošních podání.

Novela před třetím čtením

Havel upozornil, že ERÚ v současnosti nemá ke kontrole zprostředkovatelů kompetence, a dosud je nereguluje. Připomněl, že v boji s takzvanými energetickými šmejdy má pomoci novela energetického zákona, která je aktuálně před třetím sněmovním čtením. Úprava zavádí zprostředkovatelskou činnost v energetice na základě oprávnění ERÚ jako nový druh podnikání. Regulační úřad rovněž povede registr zprostředkovatelů. 

Dosud platí, že dodavatelé energie musí mít pro svou činnost licenci a podléhají dozoru ERÚ, zprostředkovatelům ale stačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda, ale dohled mají pouze obecný.

Slušní se nemají čeho bát

Havel odhadl, že zprostředkovatelů působí na trhu tisíce. „Samozřejmě všechny neházíme do jednoho pytle. Ti slušní se nemají čeho bát,“ uvedl. Podle Zemanové budou muset zprostředkovatelé pro samotnou registraci splnit určité podmínky.

„Podmínkami pro registraci budou samozřejmě svéprávnost, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost – což nepochybně splní téměř každý žadatel. Speciálními podmínkami pak bude vzdělání a takzvaná spolehlivost. Spolehlivost znamená, že žadatel nebude mít v posledních třech letech nějaký přestupek podle energetického zákona nebo zákona o ochranně spotřebitele. Pozitivní je, že podmínka spolehlivosti se protahuje i na členy statutárních orgánů, pokud tím žadatelem je právnická osoba,“ uvedla Zemanová. ERÚ bude podle ní mít také nárok registraci zprostředkovatelům odebrat.

Třetina lidí se ptá, kdo je u nich dodavatelem

Podle radních je ale naivní si myslet, že energetičtí šmejdi trh opustí ze dne na den, podobné kroky jim ale mají setrvání na trhu co nejvíce ztížit. V letošních podáních na ERÚ se podle Zemanové vede s 29 procenty zdánlivě banální dotaz, kdo je v daném odběrném místě nyní dodavatelem.

Problematika podle ní za sebou typicky skrývá kroky zprostředkovatele, kdy provedl změnu dodavatele, aniž by o tom řádně vyrozuměl svého zákazníka a ten tak ani svého aktuálního dodavatele nezná. Samotným zprostředkovatelům a aukcím náleží druhá příčka se zhruba pětinou podání.

Podání se ale podle ERÚ týkají také chování dodavatelů – zhruba 12 procent lidí se ptá na vyúčtování a související problémy, ať už ve vyúčtování nesedí částky, nebo nedorazilo vůbec.

Na čtvrté pozici se umístila změna dodavatele, rovněž s 12 procenty. První pětici typů podání uzavírají se sedmi procenty sankce, zpravidla uvalené kvůli chybně ukončené smlouvě na dobu určitou. Radní ERÚ upozornili, že jednotlivé problematiky se však v podáních často prolínají.

Stížnosti směřují zákazníci i na další místa

„Statistika na první pohled neodhalí, kdo nebo co bylo příčinou podání. To, že si na zprostředkovatele stěžuje pětina volajících, ještě neznamená, že by toho na svědomí neměli mnohem více. Podle našich zkušeností totiž ve valné většině stojí zprostředkovatelé i za dotazy na změnu a zjištění dodavatele, bezesporu se podílejí i na sankcích,“ uvedl Havel.

„Alarmující je zejména to, že ještě v roce 2017 jsme o zprostředkovatelích na ERÚ slyšeli spíše výjimečně. Dnes si na ně jenom u nás stěžuje sedm tisíc spotřebitelů, další volají na Českou obchodní inspekci a spotřebitelským organizacím,“ dodal.