Novým rektorem Univerzity Palackého je Martin Procházka

Univerzitu Palackého (UP) v Olomouci by měl následující čtyři roky vést dosavadní děkan Fakulty zdravotnických věd Martin Procházka. Rektorem ho zvolil Akademický senát UP ve druhém kole, v němž Procházka porazil Tomáše Opatrného z Přírodovědecké fakulty. O funkci se ucházeli čtyři kandidáti, Procházka získal ve druhém kole 14 hlasů. Přítomno bylo 24 členů akademického senátu, dva hlasy byly neplatné. Nového rektora musí jmenovat prezident, olomouckou univerzitu by měl vést od 1. května, funkční období mu potrvá do 30. dubna 2025. 

Martin Procházka
Zdroj: ČTK/Peřina Luděk

Procházka působí v Ústavu lékařské genetiky Lékařské fakulty a v Ústavu porodní asistence Fakulty zdravotnických věd. „Budu rektorem nejen dvou fakult, na kterých působím, ale celé univerzity,“ slíbil senátorům nově zvolený rektor. Doplnil, že hodlá dodržovat na univerzitě to, co zaznělo v otevřených debatách, a to otevřenost, transparentnost a komunikaci. „Od zítřka začneme s novým týmem pro univerzitu pracovat. Věřím, že za čtyři roky budu univerzitu předávat hrdě s tím, že jsem udělal kus dobré práce pro naši alma mater.“

Při volbě rektora ve svém projevu také uvedl, že se zasadí o zklidnění situace na UP. V posledních měsících byla do jisté míry paralyzována v souvislosti se vznikem vysokoškolského ústavu CATRIN, který byl i důvodem rezignace jeho předchůdce.

Zasadit se chce nově zvolený rektor o to, aby se UP stala silnou institucí, apeloval na to, aby se podílela významným způsobem na společenském dění s evropským přesahem.

Podle Procházky se otázka ústavu CATRIN má uzavřít

O funkci se kromě Procházky a Opatrného ucházel také dosavadní prorektor pro zahraniční vztahy Martin Kudláček z Fakulty tělesné kultury a Jiří Lach z katedry politologie Filozofické fakulty. Kudláček nezískal v prvním kole žádný hlas, Lachovi dalo hlas pět senátorů. Všichni kandidáti jsou profesoři a za sebou mají zkušenosti ve vedoucích akademických funkcích na olomoucké univerzitě.

Během volby zasypali senátoři kandidáty otázkami, zajímal je například jejich názor na fungování Konfuciova institutu, ale i na žalobu Přírodovědecké fakulty ohledně rozhodnutí Akademického senátu UP k procesu vzniku CATRIN. Podle Procházky je načase tuto otázku konečně uzavřít. „Vyřešení této situace odblokuje i tuto žalobu,“ podotkl Procházka.

Millerovi se nelíbilo chování na akademické půdě

Dosavadní rektor Jaroslav Miller byl do funkce poprvé zvolen na podzim roku 2013, po jmenování prezidentem republiky se vedení Univerzity Palackého ujal 1. února 2014. Na podzim roku 2017 funkci obhájil a univerzitu měl vést až do roku 2022.

Loni v prosinci však na zasedání Akademického senátu UP nečekaně oznámil svou rezignaci ke konci letošního dubna. Svůj krok odůvodnil obstrukcemi kolem vzniku nového vysokoškolského ústavu CATRIN i svým protestem proti současným způsobům chování na akademické půdě, které se vznikem ústavu úzce souvisí.

Univerzita Palackého v Olomouci je nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. Na jejích osmi fakultách studuje zhruba 22 tisíc studentů.