Archeologický výzkum raně středověkého pohřebiště. Zhruba uprostřed se nacházel kostelík a ještě jedna větší sakrální stavba, jejíž určení není zatím známé.V dálce pod horami je vidět město Osek

Na Mostecku se vykopává historie. Archeologové tu odkryli více než tisícovku hrobů

V lokalitě Nesvětice u Mariánských Radčic archeologové z Archeologického ústavu Akademie věd ČR objevili další pohřebiště, tentokrát z přelomu 14. a 15. století, tedy z doby, kdy zemi vládli Lucemburkové. Bylo součástí zaniklé obce Nesvětice, kterou se podařilo najít během záchranného výzkumu dalšího místa pro pohřbívání, v tomto případě raně středověkého. To je svého druhu nejrozsáhlejší zkoumané pohřebiště v Čechách, archeologové dosud odkryli více než jedenáct set hrobů a odhadem další tři stovky na své objevení čekají. Tehdejší obyvatelé místo využívali jako centrální pohřebiště pro několik okolních vesnic mezi 11. a 13. stoletím.