Čtvrtina senátorů vybídla biskupy ke stažení nominace Lipovské do Rady České televize

Česká biskupská konference (ČBK) by podle skupiny čtvrtiny senátorů měla stáhnout nominaci ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize. Důvodem je to, že kandidátka veřejně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií. Senátoři to uvedli v otevřeném dopise. Předseda ČBK kardinál Dominik Duka sdělil, že odbornost Lipovské v ekonomii může být pro Radu ČT prospěšná. Případné kritické hlasy na adresu veřejnoprávních médií mohou podle něj jejich službu zkvalitnit.

„Je možné na tuto nominaci pohlížet jako na snahu podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby a v konečném důsledku i oslabit demokratickou společnost,“ uvedl zástupce skupiny Marek Hilšer z klubu STAN.

„Věříme, že ČBK tento cíl na rozdíl od své kandidátky nesleduje, a bylo by tedy žádoucí, aby její nominaci stáhla,“ dodal.

Duka Lipovskou hájí. Je třeba i kritických hlasů, tvrdí

Lipovská vzbudila pozornost svými výroky o tom, že nerozumí smyslu existence veřejnoprávních médií. Televizní tvorbu prý sice nesleduje, ale nezná jediný pořad ČT, který by nemohla vysílat televize komerční. Duka již dříve Lipovskou hájil. „Musíme si uvědomit, že přece musí v Radě ČT být i opozice a kritické hlasy,“ napsal na svém Facebooku.

Nyní uvedl, že nominace Lipovské nebyla myšlena jako snaha podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby, jak zmiňují senátoři. „Domnívám se však, že stejně jako obrana jejich existence je třeba, aby zazněly konstruktivní, a případně i kritické hlasy, které pomohou tuto službu zkvalitnit,“ uvedl kardinál.

Lipovská podle něj patří mezi nadané ekonomky a má dar vysvětlování, a to i ekonomických problémů. „Je nesporné, že veřejnoprávní média musí existovat a je třeba je bránit, ale je rovněž zapotřebí, aby v duchu služby pravdě skutečně sloužila celé společnosti,“ uvedl.

Podle senátorů hrají veřejnoprávní média zásadní roli pro udržování svobody

Senátoři v dopise uvádějí, že existence a nezávislost veřejnoprávních médií hraje zásadní roli pro udržování svobody a zachování demokratických principů Česka. Členové Rady ČT by jako zástupci veřejnosti měli hájit tento veřejný zájem, který je zakotven v zákoně o České televizi.

„Je zřejmé, že osoby, které otevřeně zpochybňují smysl existence médií veřejné služby, případně rovnou připouštějí potřebu jejich zrušení, nemohou v Radě hodnověrně hájit tento veřejný zájem,“ dodávají senátoři.

ČBK by se podle senátorů měla od názorů Lipovské distancovat a její nominaci stáhnout. „V opačném případě se lze důvodně domnívat, že se s názory Hany Lipovské ČBK ztotožňuje,“ uvedli senátoři.

Sněmovna bude vybírat šest členů Rady ČT za ty, jejichž mandát končí 26. března. O uvolněná místa má zájem devět desítek adeptů.