Vězeňské náramky po roce: desetina sledovaných pravidelně porušuje pravidla

Za rok fungování „vězeňských náramků“ porušilo pravidla až 40 procent odsouzených, kteří je nosí. Nejčastěji se jedná o vybití náramku nebo pozdní příchody. Některé prohřešky jsou ale vážnější, ve vězení proto skončilo už sedm trestanců.

Elektronický vězeňský náramek
Zdroj: ČTK Autor: Michal Krumhanzl

Do programu elektronického monitorování bylo od zahájení ostrého provozu v září 2018 zařazeno 304 odsouzených a Probační a mediační služba v jednom týdnu řeší deset až dvacet porušení pravidel dohledu.

„Většina z nich nemá zásadní význam. Nejčastějším provozním incidentem je indikace téměř vybité baterie koncových zařízení nebo pozdní příchody v řádech minut,“ uvedla mluvčí služby Kristina Labohá.

Sedmkrát za mříže

K nejzávažnějším prohřeškům pak patří sejmutí náramku nebo neplnění stanoveného rozvrhu. Zkušenosti ukazují, že k pravidelnému porušování pravidel má sklon desetina sledovaných. 

Problémové vězně hlásí probační úředník soudu. Ten pak může změnit alternativní trest na přísnější, tedy většinou na nástup do vězení. „Za uplynulý rok bylo zpracováno 39 zpráv o neplnění a v sedmi případech již došlo k pravomocné přeměně trestu domácího vězení na trest odnětí svobody. Další případy jsou v řešení,“ dodala Labohá.

V současnosti je sledováno 144 vězňů, z toho 111 s trestem domácího vězení. Dalších 29 trestanců je kontrolováno v režimu nahrazení vazby dohledem a zbývající čtyři jsou sledování po podmínečném propuštění na svobodu. 

 „Cílem je, aby odsouzení mohli chodit do práce, platit dluhy, odškodnit oběti a ve stanovené době byli doma,“ uvedl k významu vězeňských náramků  před časem mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.