Policisté v křižovatce? Mnozí řidiči a chodci zmatkují, ukazuje soutěž „dopraváků“

Čtrnáct nejlepších dopravních policistů z jednotlivých krajů soutěží v Liberci o titul regulovčíka roku 2019. Místo semaforů tak rušnou křižovatku ulic Žitavská a Švermova řídí pokyny sami policisté. Ne všichni řidiči si však v takové situaci vědí rady, signalizace provozu policistou ale dělá potíž i chodcům – nejen těm, kteří ani nevlastní řidičský průkaz. 

Video Události v regionech: Řidiči tápou při řízení dopravy policií
video

Události v regionech: Řidiči tápou při řízení dopravy policií

Zdroj: ČT24

Soutěž nazvaná Regulovčík 2019 má posoudit um policistů v řízení dopravy. Současně odhaluje mezery ve znalostech řidičů. Ti se přitom mohou setkat s policistou řídícím provoz i za jiných okolností než jen při soutěži, například při poruše semaforu. Přesto se i v Liberci ukázalo, že řada řidičů netuší, kdy má stát a kdy jet.

Policisté při řízení křižovatek zjišťují, že převážná většina účastníků silničního provozu neumí správně reagovat na jejich pokyny. Zejména chodci. Základní pravidlo zní, že pokyny policisty jsou nadřazeny dopravním značkám a světelným signálům. Tedy pokud stojí v křižovatce policista, semafory i ostatní místní úpravy jsou až druhořadé.

Křižovatku může řídit i strážník nebo hasič

Řídit provoz na křižovatce může kromě policisty v uniformě také vojenský policista nebo příslušník vojenské pořádkové služby. Stejné pokyny pak může používat strážník obecní policie při usměrňování provozu, pokud je to nezbytné. Pokyny může také využít i hasič k usměrnění provozu při řešení mimořádné události.

Druhé pravidlo zní, stojí-li někdo z uvedených osob v křižovatce, tak by měl řidič zpozornět. Není-li si jist, pak by měl plynule zastavit. Nikoliv však až u policisty, ale před hranicí křižovatky. Tu vyznačuje takzvaná příčná čára souvislá, někdy doplněná symbolem „Dej přednost v jízdě!“ nebo nápisem STOP. Kde dopravní značka není, pak hranici křižovatky tvoří pomyslná kolmice v místě, kde začíná zakřivení okraje vozovky.

Řidič jede, jak policista mává a píská

Řidič by měl pozorně sledovat pokyny paží a postoj policisty, který může k řízení používat směrovku a píšťalku. Pokyny policisty v podstatě fungují jako semafor.

Signál se žlutým světlem „Pozor!“ nahrazuje pokyn vztyčené paže. Pro řidiče jedoucí ve směru předtím volném znamená povinnost zastavit vozidlo. Naopak pro řidiče, kteří stáli, povinnost připravit se k jízdě. Signál se zeleným světlem „Volno“ nahrazuje policista postojem s rozpažením rukou v úrovni ramen, připomínajícím tvarem písmeno „T“. Pokyn „Volno“ platí pro směr, ke kterému stojí policista bokem, kdy řidiči mohou na křižovatce odbočit vpravo nebo vlevo.

Při odbočení vlevo však řidič musí dodržet pravidla pro odbočování, zejména pak dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům. Současně tímto postojem a pokynem policista nahrazuje signál s červeným světlem „Stůj!“ pro směr, ke kterému stojí čelem nebo zády. Řidič vozu jedoucího směrem k čelu nebo zády policisty je tedy povinen zastavit. Chodci smějí přecházet vozovku jen ve směru, pro který platí pokyn „Stůj!“.

Pokyny policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích
Zdroj: ČT24 / Ford club / Schroter.cz

Pokud má policista ruce rozpaženy do „T“ a paží mává nahoru a dolů, signalizuje, aby řidiči zpomalili. Naopak s jednou rukou upaženou a druhou pohybující vodorovně „popohání“ řidiče, aby manévry v křižovatce zrychlili.

Posledním a zpravidla pro řidiče nejtěžším postojem je takzvaná trojstranná uzávěra, tedy postoj, kdy má policista pravou paži předpaženou a levou upaženou, připomínající tvarem písmeno „L“. Povinnost zastavit vozidlo na pokyn „Stůj!“ platí pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku. Pokyn „Volno“ znamená pro řidiče přijíždějící k levému boku, přičemž řidič kromě průjezdu křižovatkou v přímém směru může odbočit vpravo nebo vlevo.

Současně pokyn „Volno“ platí v tomto postoji pro řidiče přijíždějící k čelu policisty, a to pouze pokud odbočuje jen vpravo. V tomto případě chodci mohou přecházet jen za zády policisty. Pokud si řidič nepamatuje tato pravidla, pak by měl raději zastavit – policista dá dostatečně najevo, kdy a kam může řidič pokračovat v jízdě.

Řidiči by řízení křižovatky policisty neměli podceňovat, protože při porušení pokynu „Stůj!“ při řízení provozu jim hrozí stejný postih jako při jízdě na červenou.