Neúcta k pozůstalým i chybně uvedené ceny. Kontroly ukázaly chyby pohřebních služeb

Česká obchodní inspekce loni našla pochybení u 63 pohřebních služeb ze 74 zkontrolovaných a udělila pokuty za 217 tisíc korun. Často třeba neuváděly správné ceny výrobků a služeb. Od loňska pohřební služby a krematoria kontroluje i ministerstvo pro místní rozvoj, k nejčastěji zjištěným pochybením patří nevyhovující podmínky pro uložení těl, špatná hygiena a vydávání těla za poplatek.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Beneš

„Nejčastěji neinformovali zákazníky o ceně výrobků nebo poskytovaných služeb, kde například uváděli ceny bez DPH,“ řekl mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. Dále podle něj pokutované pohřební služby často nevystavovaly písemné potvrzení o převzetí objednávky nebo neinformovaly zákazníky o možnosti reklamace a mimosoudním řešení sporů.

Byť provádí kontroly pohřebních služeb Česká obchodní inspekce, velká část pravomocí přešla na ministerstvo pro místní rozvoj díky novele zákona o pohřebnictví z roku 2017.

Jeho kontroloři loni zahájili dvanáct rozsáhlých inspekcí a ve dvou případech uložili pokuty v celkové výši 35 tisíc korun. „Na místě šetření bylo například prokázáno, že pohřební služba vydávala těla pozůstalým pouze po zaplacení poplatku za vydání těla. Lidské tělo však není zboží a nakládání s ním se řídí přísnými pravidly,“ komentovala kontroly mluvčí resortu Veronika Vároši.

Potíže s chladicími zařízeními

Kromě toho ministerstvo prověřilo více než sto dalších podnětů od veřejnosti, přednost ale mají kontroly na podnět policie a hygienických stanic. V některých případech zjistili kontroloři nevyhovující podmínky pro uložení těl.

„Mrazicí zařízení některých pohřebních služeb nemrazilo na předepsaných minus 10 stupňů Celsia nebo nebylo k dispozici vůbec, jindy v chladicím zařízení chybělo osvětlení,“ dodala Vároši. Kromě toho v některých provozovnách chyběly i zápisy o pravidelné dezinfekci pohřebních vozidel a prostor pro lidské pozůstatky.

Velkým problémem jsou podle ministerstva i některá krematoria. „Kontrolovaná osoba například nezajistila, aby řád krematoria byl zveřejněný na viditelném místě, nebo některé rakve nebyly pevně zavřené a na první pohled neodpovídaly normě,“ přiblížila Vároši. Podle zákona provozovatel krematoria musí odmítnout zpopelňovat takzvané transportní rakve, které nelze pevně uzavřít a které jsou vyrobené z papíru.