U podzimních maturit neuspěla polovina studentů. S odvoláním jich pochodilo jen šest

Při podzimním termínu maturit uspěla necelá polovina z 22 tisíc přihlášených studentů. Vyplývá to z údajů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), které má ČT k dipozici. S následným odvoláním uspělo pouze šest studentů. Podzimní termín maturit končí tradičně s výrazně horšími výsledky než ten jarní.

Ministerstvo zatím aktuální výsledky komentovat nechce. Do budoucna by se ale podoba zkoušek mohla měnit. „V současné době probíhají mezi ministerstvem, asociacemi středních škol, sociálními partnery a zřizovateli diskuze nad dalšími možnými změnami v systému společné části maturitní zkoušky, v tuto chvíli ještě není budoucí podoba maturitní zkoušky zřejmá,“ řekla ČT mluvčí resortu Aneta Lednová.

Při podzimním termínu maturit letos ze zhruba 22 tisíc přihlášených uspělo jen necelých 11 tisíc, tedy 49,8 %. Vůbec se ke zkoušce nedostavilo 2 223 studentů. Pro srovnání: při jarním termínu maturit byla úspěšnost 63,2 % studentů.

Neúspěšní studenti se na podzim v drtivé většině případů nemohli spolehnout ani na odvolání. Z celkového počtu 1 394 jich bylo kladně vyřízeno pouze šest (0,43 procenta).

Nejvíce se maturanti odvolávali proti výsledkům didaktického testu z českého jazyka (402), anglického jazyka (312) a písemné práce z českého jazyka (310). V případě testu z matematiky se úspěšně podařilo odvolat jedinému studentovi z 242.

Nejhorších maturitních výsledků pravidelně dosahují studenti nástavbových oborů. „Potvrzuje se, že přestože střední školy deklarují i realizují řadu opatření pro zlepšení maturitních výsledků, jejich účinnost je malá, nevede k dosažení vyšší úspěšnosti. Školy přijímají i žaky bez potřebných studijních předpokladů a s nízkým zájmem o vzdělávání jen proto, aby získaly finanční prostředky,“ uvádí výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2017/2018.