Česká justice: Místopředsedkyní Nejvyššího správního soudu bude Barbara Pořízková

Místopředsedkyní Nejvyššího správního soudu bude Barbara Pořízková, napsal dnes web Česká justice. Podle jeho informací absolvovala ve středu pohovor u prezidenta Miloše Zemana, který s jejím jmenováním souhlasil. Na konci září odejde z čela soudu po 15 letech jeho první předseda Josef Baxa, na jeho místo nastoupí současný místopředseda Michal Mazanec.

Barbara Pořízková
Zdroj: Nejvyšší správní soud

Pořízková patřila mezi tři kandidáty na funkci místopředsedkyně, které Zemanovi předestřel k úvaze již potvrzený budoucí předseda Mazanec. Podle webu Pořízková také patřila mezi jména, která za sebe do čela soudu navrhoval prezidentovi Josef Baxa.

Barbara Pořízková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1993 až 2001 pracovala jako právnička na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně.

Od roku 2001 se v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers specializovala na daňové spory. V roce 2006 byla jmenována soudkyní a přidělena k Nejvyššímu správnímu soudu. Je autorkou odborných publikací se zaměřením na daňovou problematiku.

Do pravomocí Nejvyššího správního soudu spadá zejména rozhodování o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů o žalobách a návrzích na ochranu veřejných subjektivních práv.

Nejvyšší správní soud navíc rozhoduje v jediném stupni v některých specifických oblastech práva, zejména ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti, jakož i v řízení o některých kladných a záporných kompetenčních sporech mezi orgány veřejné správy. Jako kárný soud také rozhoduje o kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů.