Povodně v Česku v roce 2013

Vytrvalý déšť před pěti lety způsobil zatím poslední ničivou povodeň. Zabila 15 lidí

Neutuchající déšť před pěti lety způsobil z celorepublikového hlediska zatím poslední ničivé povodně. Nejhůře zasáhly především jižní a západní Čechy. Nouzový stav vláda vyhlásila v sedmi krajích v povodí Vltavy a Labe. Velká voda si vyžádala 15 obětí a způsobila materiální škody v hodnotě přesahující 15 miliard korun.

 

Povodeň způsobily vytrvalé srážky, které Česko s krátkými přestávkami sužovaly během druhé poloviny května. Neustávající déšť, který přímo vyvolal záplavy, přišel 30. května, obloha se vyjasnila až 4. června. Hladiny menších toků se začaly zvedat už 31. května, hlavní nápor ale nastal v noci ze soboty na neděli 2. června. Několik dnů po opadnutí první vlny povodní 5. června přišly ještě dvě menší.

Výrazně zasaženo bylo sedm krajů, ve kterých vláda vyhlásila nouzový stav. Největší škody zanechala velká voda v Jihočeském, Středočeském a Ústeckém kraji, postiženy byly i kraje Plzeňský, Liberecký, Královéhradecký a Praha. V menší míře zvýšené hladiny toků zasáhly i Vysočinu či Karlovarský kraj. Poslední, ale slabší vlna povodní postihla také Pardubický kraj.

Hlavní vlna záplav nejprve zasáhla jižní a západní Čechy, postupně se povodně přesouvaly po proudu řek, zejména Vltavy, Berounky, Sázavy, Lužnice a Labe. V některých lokalitách, například v Bechyni, ničivé záplavy způsobily menší toky. V Praze velká voda kulminovala 4. června, kdy zde protékalo 3200 kubíků za vteřinu. O dva dny později dosáhla maxima i hladina řeky v Ústí nad Labem a v Děčíně.

Video Události
video

Události: Záplavy v roce 2013 způsobily škody za 15 miliard

Patnáct mrtvých, z toho třetina vodáků

Povodně z roku 2013 si vyžádaly 15 lidských životů, stejně jako při záplavách v roce 2009, jedenáct lidí utonulo a další čtyři zemřeli v důsledku záplav. Více než třetinu obětí pak tvořili vodáci, kteří se vydali sjíždět nebezpečné rozvodněné toky.

Na řadě míst, například v centru Prahy, v Mělníku a Lovosicích, pomohly protipovodňové bariéry, které byly vybudovány již v předchozích letech. Škody způsobené povodněmi tak byly výrazně nižší než v roce 2002. V jiných lokalitách, například v ústeckém Střekově nebo v Bechyni, ale ani mobilní protipovodňové bariéry nepomohly ochránit obydlené oblasti před zatopením.

Povodeň zasáhla přes 1200 obcí, evakuováno bylo více než 26 tisíc lidí, z toho asi 11 tisíc v Ústeckém kraji. Celkové škody činily více než 15,3 miliardy korun, což je méně než čtvrtina škod v roce 2002. Záplavy nejvíce poškodily obec Terezín na Ústecku, voda zde napáchala škody za téměř miliardu korun. Z krajů oznámili největší ztráty za 4,2 miliardy Středočeši, dále Praha a kraje Ústecký a Jihočeský, u nichž odhadované škody přesáhly dvě miliardy korun.

  • Záplavy z roku 2013 byly co do příčiny podobné povodním ze srpna 2002. Tehdy ale velká voda zasáhla větší území Česka, způsobila rovněž mnohem větší škody a připravila o život 17 lidí. V posledních více než sto letech byly nejtragičtější záplavy v Česku v červenci 1997. Rozvodněné toky zaplavily třetinu země, především Moravu, a připravily o život 50 lidí.