Vojtěch Filip: Stát by měl víc podporovat družstevní vlastnictví

Stát by měl podle Komunistické strany Čech a Moravy více podporovat formu družstevního vlastnictví. Podle předsedy strany Vojtěcha Filipa by mohly družstva zakládat i obce, které by tak mohly lépe udržet kvalitu života na venkově. Uvedl to v Událostech, komentářích. Lidé by tak měli v obci třeba zedníka či truhláře, ačkoliv by se tam teď jako soukromníci neuživili. 

Video Události, komentáře
video

Vojtěch Filip hostem Událostí, komentářů

Jste pro přijetí eura?

Ne.

Má Česká republika přijímat uprchlíky z muslimských zemí?

Proč by to dělala?

Jste v zájmu vyšší obranyschopnosti země pro znovuzavedení povinné vojenské služby?

Ano, pokud to bude nutné.

Je nějaký politický subjekt, se kterým byste za žádnou cenu nešli do vlády?

Já si myslím, že takové vymezení, pokud je země ohrožena, nemůže být a nikdy nevíme, co se za čtyři roky toho volebního období stane. My neuzavíráme neprogramové koalice, většinou se snažíme jít společně, se společným programem a nejsme ti, kteří někoho vylučují z politické soutěže, abychom dopředu řekli, že ne. Pokud někdo nechce jít s námi, je to jeho problém, nikoliv náš.

Víte, koho podpoříte v prezidentské volbě?

Budeme o tom jednat 27. října, protože nyní 9. září letošního roku Ústřední výbor rozhodl, že zatím nestavíme kandidáta a po volbách se podle mandátu, který získáme, zachováme jako politická strana.

Pane předsedo. Vy jste říkal, když jsem kladl otázku, jestli byste s někým za žádnou cenu nešli do vlády, když je země ohrožena, tak si takhle hrát nemůžeme, parafrázuji. Země je ohrožena?

Ne, říkám, že my nevylučujeme nikoho dopředu, a jestli někdo nechce jít s námi, je to jeho problém.

Ano, ale říkal jste: „když je země ohrožená“, je Česko něčím ohroženo?

Tak může být samozřejmě. Migrační krize se může prohloubit, teroristické útoky mohou být mnohem intenzivnější, mohou přijít do České republiky a bude nutné najít nějaký společný program, abychom například ten růst terorismu zastavili.

Jste připraveni vstoupit do vlády?

KSČM má určitě velké množství odborníků, kteří jsou schopni vykonávat exekutivní funkce. Nakonec jsme to prokázali, jak na úrovni obcí, tak na úrovni krajů a není problémem, abychom to prokázali na úrovni celostátní.

Chcete vstoupit do vlády?

Nikoliv za každou cenu. Samozřejmě, kdyby KSČM vyhrála volby, tak bychom rádi tu vládu sestavovali.

A spolupracovali třeba i s hnutím ANO? Na to jste připraveni?

Nikoho nevylučujeme dopředu a je důležité najít společný program.

S miliardářem jste schopni vládnout?

Nejkrásnější příklad toho, jak jsou některá hesla sice líbivá, ale nejsou realizovatelná, je například postoj ke zdravotnictví. Náš postoj je, že chceme, aby to byly neziskové zdravotnické organizace, kde většina těch prostředků jde na péči o zdraví i těch pacientů a samozřejmě jsou to dobře zaplaceni střední zdravotnické kádry a lékaři, nikoliv manažeři akciových společností nebo společností s ručením omezeným. Kdežto pan Babiš jaksi nakupuje divizi zdravotnictví a tam samozřejmě mu jde o zisk. On to nedělá kvůli tomu, aby tam byla primárně péče.

Tak vidíte a já jsem vlastně chtěl navázat, jestli to není něco tak diametrálně odlišného, že to vlastně vylučuje spolupráci komunistů a hnutí ANO.

Vylučuje. Muselo by se říct, že bude pro nezisková zdravotnická zařízení. A že tady budou v České republice. To by byla naše podmínka k tomu, abychom vůbec mohli dát společný program dohromady. Ale je to jasné. Ten, komu jde ve zdravotnictví o zisk, není primárně spojencem naší reformy zdravotnictví, kde chceme jednu zdravotní pojišťovnu. Je přece nelogické, aby stát měl tři zdravotní pojišťovny.

Proč je to nelogické?

Proč bychom měli mít tři ředitele, tři počítačové systémy, softwarové, tolik vybavení, když ten kmen, který má VZP, je mnohem silnější a snadno by spravoval i kmen Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a ministerstva obrany.

Protože by někdo mohl nabídnout, když si pojišťovny budou konkurovat, budou pracovat efektivně, budou mít lepší nápady, lépe se starat o pojištěnce. Kdežto, když to bude vlastně jedno…

…no to určitě nebude jedno. Kdyby všichni pacienti byli pojištěni u VZP, tak by Jihočeské nemocnice měly více než 110 milionů korun navíc za výkony. Ostatní pojišťovny, protože mají menší kmen, samozřejmě mají vyšší provozní náklady na správu toho kmene, a to znamená, že na samotné léčení zůstává méně peněz.

Budeme-li se bavit o ekonomické situaci České republiky a sociální situaci České republiky, je třeba ekonomiku nějak podporovat?

Samozřejmě, že není možné, aby to bylo jakémusi samovývoji, že rozumné vlády se snaží ekonomickými nástroji řídit ekonomický proces tak, aby byl v růstu a udržitelném růstu. Například proto nechceme euro, protože měnová politika je součást hospodářské politiky, která může podpořit jednotlivé subjekty národního hospodářství.

Právo na práci je jedno ze základních lidských práv…

Ano.

Proto se i KSČM domnívá, že každý občan, který chce pracovat, by ji měl získat. Vyšší zaměstnanost chceme zajistit především formou podpory či využíváním samosprávného a družstevního vlastnictví. Co to je? Ne, že bych nevěděl, co to je za vlastnictví, ale jak to chcete podporovat? Takhle se zeptám.

Tak samozřejmě tady skončila podpora těch, řekl bych, forem vlastnictví, které jsou sdílené a družstevní vlastnictví ztratilo podporu. Jsme přesvědčeni, že pokud v ústavě je, že všechny formy vlastnictví jsou si rovny, tak není možné, aby jaksi jeden druh vlastnictví byl zcela nepodporován, nebo byl odmítán, a podle mého soudu si to (podporu) družstva zaslouží, je to historická forma podnikání, historická forma spolupráce občanů, lidí, práce.

Konkrétní příklad: Nějaká obec má problém se zaměstnaností. Tak mi to popište tenhle bod, jak to mění nezaměstnanost?

Pokud může založit družstvo.

Obec?

Obec může samozřejmě být jedním ze zakladatelů, a pokud nebude zakládat svoji společnost buď veřejně prospěšnou nebo akciovou společnost nebo společnost s ručením omezením, může založit družstvo, kde bude například dostatek těch, kteří budou mít jako svoji profesi zedníky, truhláře a tak dále.

Proč by to dělala ta obec?

A proč by to nedělala? Když si chce udržet například kvalitu bydlení, kvalitu života těch lidí.

To neobhospodaří soukromé firmy?

Co když tam nebudou v té malé obci ty soukromé firmy? A bude to pro ně nevýhodné.

No asi o jejich práci tam není zájem.

No dobře, ale ti lidé to budou potřebovat.

Takže se to bude doplácet z veřejných peněz případně?

Ne, ne, ne, určitě, protože i družstvo je hospodářská jednotka, která je založena za účelem podnikání.

Čili ne finanční podpora?

Nikoliv. Jako tam nemusí být. Ale proč by neměli, když mají tu zakladatelskou pravomoc, proč by to neměli udělat?

Dle KSČM je potřeba řešit jiný režim valorizací u starodůchodců. U nich požadujete rychlejší či vyšší valorizace. O kolik více by starodůchodci dostávali přidáno než takzvaní novodůchodci?

Logicky to musí být rozděleno, protože kdybychom dali jenom procentní zvýšení důchodu, tak u důchodů, které by byly osm či deset tisíc korun, což je průměrný nebo podprůměrný důchod, by to, dejme tomu, bylo čtyřicet korun. Ale u toho, kdo má důchod 15 tisíc, by to procentně byl mnohem vyšší nárůst. Čili vysoké důchody by rostly procentuálně více než ty nízké a je potřeba, aby nůžky, které jsou mezi těmi starodůchodci a novodůchodci, aby se zmenšovaly, a nikoliv, aby se zvětšovaly.

KSČM požaduje evropskou integraci na rovnoprávnějším základě. Co to znamená?

Myslím si, že to je debata, která navazuje na ten – trochu bych řekl – nesmyslný výrok nejen pana Macrona a dalších a Evropské komise. Víte, my se nechceme smířit s tím, že tady budou státy první a druhé kategorie. A rovnoprávnost tady není.

Ale v tomhle přece smlouvy nikdo měnit nechce. Všecky státy jsou u jednoho stolu, mají nějaká práva, která jsou nějakým způsobem daná, a na tom se nic měnit nemá. V čem rovnoprávnější?

No v tom, že jejich podíl na tom rozhodování nemůže být přehlasován jakousi většinou, která by omezila práva toho konkrétního národního státu.

Takže požadujete pouze jednomyslné rozhodování v Evropské unii?

Ano, jednomyslné rozhodování.

I když ty většiny jsou poměrně komplikované. Ono to není: Je jich víc, tak se to schválí. 

Jsou velmi komplikované a navíc znemožňují malým státům uzavírat koalice, které by pro ně byly výhodné.

Ale velkým státům zase znemožňují automaticky prosadit to, co chtějí.

No kdyby ještě automaticky prosadily, tak kde bychom se ocitli? Už takhle je Evropská unie nadvládní organizací, nikoliv mezivládní, a pokusy, které tady jsou ze strany Německa, Francie, nebo těch států, které nám chtějí vnutit kvóty, samozřejmě zvyšují odpor proti bruselské byrokracii.

Čili jednomyslné rozhodování?

Ano.

V programu máte referendum o vystoupení z NATO. Píšete: Prokázalo se, že NATO neplní úkoly, které má. Například tím, že není schopné chránit vnější schengenskou hranici.

Ano.

To je role NATO?

A proč by jaksi, když je ohrožen některý stát paktu, tak se má Washingtonská smlouva zasadit o to, aby nebyl ohrožen. Ale NATO řeklo, že to není jeho starost.

Teď mluvíte o migraci?

O migraci, ano. Ale my jsme jako součást Evropské unie, i když s tím KSČM nikdy nesouhlasila, Evropská unie poskytla tři miliardy euro Turecku za to, že zabrání tomu velkému migračnímu toku. Za tři miliardy euro by jednotlivé státy Evropské unie ubránily ten vnější schengenský prostor. Takhle nemáme ani ochráněný schengenský prostor, ani tři miliardy, které jsme dali jako výpalné Turecku.