Společnost češtinářů kritizuje hodnocení maturitních slohů, podpoří odvolání studentů

Studenty s dobrými školními výsledky, kteří se chystají odvolat kvůli špatné známce z maturitního slohu, podpoří Společnost učitelů českého jazyka a literatury. V hodnocení jsou podle ní závažné a nepochopitelné nejasnosti.

Písemná část maturitní zkoušky z češtiny
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Maturitní slohové práce z češtiny se letos po tříleté přestávce opět opravovaly centrálně. Podle Společnosti učitelů českého jazyka a literatury se však „množí případy jedničkářů, kteří mají didaktický test i ústní přes 90 procent a známku z českého jazyka jim zkazila známka tři či čtyři ze slohu“.

Jiří Zika, který je ředitelem společnosti Cermat organizující státní maturity, upozornil, že i když zpracované výsledky slohů ukazují na mírné zhoršení, obavy z velkého poklesu úspěšnosti při centrálním opravování se nepotvrdily. Zdůraznil přitom, že hodnocení ještě není u konce.

Společnost uvedla, že se někteří studenti, kteří již vědí, že jim hodnocení slohové práce výrazně zhoršilo konečnou známku na maturitním vysvědčení, odvolají. Mohou přitom spoléhat na podporu učitelského spolku. SUČJL uvedla, že v posouzení slohových prací našla „závažné a nepochopitelné nejasnosti“.

Konkrétně si společnost češtinářů stěžuje na strhávání bodů například za údajné odchýlení od tématu u úvah. „Pravopisně i stylisticky slušně napsaným pracím byly z nepochopitelných důvodů strženy mnohdy i dva až tři body – celkový součet pak práci, kterou by běžně češtinář hodnotil známkou jedna až dva, zařadí do kategorie tři až čtyři,“ uvádí společnost.

Studenti dostávají tabulku s body a komentář. Nedozvědí se prý ale, kde chyby udělali. Společnost češtinářů označila za nekorektní také to, že se maturanti své výsledky dozvídali těsně před ústní zkouškou v den jejího konání.