Premiéra jednotných přijímaček na maturitní obory se blíží. Největší zájem je o osmiletá gymnázia

Ve středu začnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou. Letos se konají poprvé plošně, v minulých dvou letech se jejich fungování pilotně ověřovalo na zhruba polovině škol. Ke zkouškám je přihlášeno 86 378 dětí, řekl mluvčí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) Jan Pohanka. Uchazeči o studium budou skládat testy z matematiky a českého jazyka.

Přijímací zkoušky
Zdroj: ČTK Autor: Luděk Peřina

Všichni uchazeči se mohou hlásit na dvě školy, a budou tak mít k dispozici dva pokusy. Pro čtyřleté obory se uskuteční 12. a 19. dubna, pro víceletá gymnázia 18. a 20. dubna. Největší zájem je podle Pohanky o osmiletá gymnázia, na která si alespoň jednu přihlášku podalo 18 379 uchazečů, což je více než pětina všech.

Tři čtvrtiny zájemců o maturitní obor, tedy 65 246, si podaly dvě přihlášky, jen jednu odevzdalo 21 132 dětí. K prvnímu termínu by mělo přijít 85 473 uchazečů, ke druhému je jich přihlášeno 66 129.

„Pokud bychom do budoucna našli administrativně nenáročný systém, který by umožnil studentům podat třeba pět přihlášek a rovnou je na základě výsledků seřadil do pořadí z hlediska toho, kam je nejlépe ty jejich znalosti a dovednosti nasměrovávají, tak by to bylo pohodlné.“

Kateřina Valachová

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Brát v potaz se bude z obou pokusů ten lepší výsledek

Z obou pokusů u jednotných přijímacích zkoušek se žákům bude započítávat lepší výsledek. Na většině škol bude muset tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče. Výjimkou jsou sportovní gymnázia, kde to bude 40 procent. Minimální hranice získaných bodů, která by byla nezbytná pro přijetí na maturitní obory, není centrálně nijak stanovena. Mohou si ji stanovit sami ředitelé škol.

Vedle dvou řádných termínů ministerstvo pro jednotné přijímací zkoušky stanovilo také dva náhradní termíny, které budou 11. a 12. května. Školy mohou jednotné testy doplnit vlastními zkouškami. Pro maturitní obory je mohou vyhlásit v období od 12. do 28. dubna.

Výsledky zkoušek dostanou ředitelé škol v pátek 28. dubna. Do pondělí 22. května se pak podle počtu přihlášených dozví, jak dopadly zkoušky v náhradním termínu.

Video Události
video

Jednotné přijímací zkoušky mají podle ministerstva zvýšit kvalitu studentů středních škol

Ministerstvo si od zavedení jednotných přijímacích zkoušek mimo jiné slibuje, že se na maturitní obory přestanou dostávat uchazeči s nedostatečnými studijními předpoklady. Kritici ale namítají, že bez určení minimální hranice výsledků, které by uchazeč musel pro přijetí dosáhnout, jednotné přijímací zkoušky ztrácí význam.

Podle ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD) se pro minimální nutný výsledek nepodařilo najít většinovou podporu mezi zákonodárci.

Valachová nedávno uvedla, že střední školy budou muset v rámci jednotných přijímacích zkoušek anonymně zveřejnit skóre přijatého žáka s nejhoršími výsledky testů. Podle ní to bude ukazatel kvality dané školy pro rodiče a zájemce o studium v dalších letech.

Jednotné přijímací zkoušky se netýkají převážně uměleckých oborů, které vyžadují talentové zkoušky. Ty se konaly už mezi 2. a 15. lednem. U sportovních gymnázií bylo období pro talentové zkoušky prodlouženo do 15. února.