Senioři často špatně užívají léky. Berou jich příliš velké nebo naopak nedostatečné množství

Zdravotní stav klientů v domovech seniorů v Česku se podle statistik v posledních letech zhoršuje v důsledku nesprávného užívání léků. Kraj Vysočina proto nechal v rámci projektu Senior otestovat tři z jedenácti domovů. Kliničtí psychologové z Nemocnice na Homolce společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) zjistili nadužívání léků, ale i jejich nedostatek.

Video Události
video

V testování připadlo na jednoho seniora devět léků denně

Mezi první tři zařízení, která na Vysočině kliničtí farmaceuti otestovali, patří domov důchodců v Onšově. Do projektu se jeho provozovatelé přihlásili dobrovolně, aby zjistili, jestli jejich klienti dostávají léky, které opravdu potřebují.

„To pomohlo mnoha našim uživatelům nejen ke zlepšení kondice a zdravotního stavu, ale i psychicky,“ uvedl Václav Jaroš, ředitel domova důchodců v Onšově.

Mezi padesáti klienty domova našli kliničtí farmaceuti pochybení v užívání léků u třetiny lidí. Některým klientům přidali například léky na podporu skeletu nebo dostali navíc vitamíny. Největším problémem bylo ale nadužívání léků. Na jednoho klienta jich v testování připadlo průměrně devět denně.

Lékové audity v domovech seniorů v Kraji Vysočina
Zdroj: ČT24

„Už současné užívání pěti léků najednou je vysoce rizikové. Jde o různé účinky látek, které mezi sebou reagují,“ vysvětlila Lucie Přinesdomová z SÚKL.

Mezi nejčastěji zjištěná pochybení patří nejasné zdůvodnění nasazení léků a nevhodné dávkování. Ze 165 kontrolovaných klientů jich mělo nejasnou indikaci 77, nevhodnou dávku léku pak zhruba třetina.

Nejčastější zjištěné problémy v medikaci
Zdroj: ČT24

„Pacienti z domovů důchodců chodí k různým odborníkům a zdá se, že léky se pouze přidávají a neodebírají,“ komentoval situaci hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD). Kvůli bezpečnosti seniorů plánuje kraj v projektu pokračovat v létě.