Letitý spor o Krtka se blíží ke konci, vnučka se správkyní se nejspíše dohodnou

Kdo a jak může nakládat s právy k postavě Krtečka, kterou vytvořil výtvarník Zdeněk Miler, by podle jeho vnučky Karolíny Milerové mohlo být jasné v nejbližších měsících. Podobně vnímá probíhající jednání také právník správkyně Milerova díla Mileny Fischerové. Soud vzhledem k pokroku na cestě k dohodě přerušil spor o platnost smlouvy, na jejímž základě Milerová poskytuje licence k výrobě předmětů s Krtečkem.

Video Události
video

Události ČT: Spor o práva ke Krtkovi spěje k dohodě

Spor o odkaz Zdeňka Milera by mohl po dvou letech od začátku soudního řízení skončit. Je možné, že ho jednotlivé strany vyřeší bez rozsudku. „Jednání s mediátorem bylo několik a byla celkem konstruktivní, jenom je těžké najít v tolika lidech stoprocentní shodu,“ uvedla Karolína Milerová.

Ve sporu jde o licenční smlouvu, kterou uzavřel Zdeněk Miler se svojí vnučkou nedlouho před smrtí v roce 2011. Správkyně Milerova díla Milena Fischerová okolnosti vzniku smlouvy zpochybňuje. Podle jejího právníka Jiřího Matznera ale komplikuje dědické řízení skutečnost, že výtvarník po sobě zanechal šest různých závětí, které se neshodují ve jménech dědiců ani v tom, jaké podíly jim patří.

Advokát dodal, že se zatím nepodařilo vyřešit jedinou otázku, a to je postavení starší Milerovy dcery, která je tetou Karolíny Milerové. „V rámci dědického řízení vzešla dohoda, která je připravená, a zbývá vyřešit jeden její aspekt: oprávnění dcery výtvarníka Kateřiny Miler k nakládání s dílem. Tvrdí, že dohledala smlouvu z roku 2010 a 2011, která jí dává oprávnění s dílem nakládat,“ shrnul Matzner u soudu stav jednání.

Karolína Milerová i Jiří Matzner však předpokládají, že se podaří poslední nejasnosti brzy urovnat. Díky tomu soudkyně Veronika Křesťanová řízení o licenční smlouvě na přání obou stran sporu přerušila. Pokud ani jedna strana nenavrhne do roka pokračování, soudkyně řízení zcela zastaví.

Postava Krtečka sice není jediným dílem Zdeňka Milera, ale je nejznámější a díky celosvětové popularitě se točí spor hlavně kolem ní. Vypukl poté, co si několik firem stěžovalo, že společnost Little Mole Karolíny Milerové poskytla licenci na předměty s motivy Krtka, které sice vyráběly zahraniční společnosti, ale dostaly se i na český trh. Na něm však působí výrobci, kteří získali licenci ještě od samotného Zdeňka Milera. Padlo pak několik žalob a byla vydána předběžná opatření zakazující prodej předmětů s licencí od Little Mole na českém území. Spor se dostal až k Nejvyššímu soudu, který všechna rozhodnutí zrušil.

Vše se pak vrátilo prakticky na začátek v roce 2015, kdy začalo u Městského soudu v Praze řízení na jedné straně s Little Mole, resp. Karolínou Milerovou a na druhé straně s Milenou Fischerovou. Advokátka Fischerová se Zdeňkem Milerem spolupracovala téměř dvacet let a po jeho úmrtí se stala správkyní majetku do ukončení dědického řízení. Správkyní ji určil Zdeněk Miler již v roce 2006. Ve sporu s Karolínou Milerovou zpochybňuje Fischerová platnost smlouvy, kterou Milerová uzavřela se svým dědečkem. Tvrdí, že podpis na ní není Milerův, navíc pochybovala o jeho schopnosti posoudit skutečný obsah dokumentu.

Soudkyně Křesťanová zdůraznila, že je dohoda důležitá i pro to, aby spory dále neeskalovaly. „Vítězstvím ani jedné ze stran spory zjevně neskončí,“ míní. Jako příklad uvedla mořnost, že by padlo rozhodnutí o neplatnosti licenční smlouvy. Následně by totiž bylo možné očekávat další spor o vydání bezdůvodného obohacení.