NKÚ: V účetní závěrce resortu spravedlnosti jsou chyby za 2,5 miliardy

Účetní závěrka ministerstva spravedlnosti za rok 2015 obsahuje chyby za téměř 2,5 miliardy korun. V závěrečné zprávě to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Vedle účetních nedostatků také kontroloři zjistili, že ministerstvo poskytlo bez souhlasu vlády více než půlmilionový příspěvek do zahraničí, čímž porušilo rozpočtová pravidla. Resort porušení rozpočtových pravidel odmítl.  Chyby jsou podle ministerstva převážně formální.

Ministerstvo podle NKÚ chybovalo ve všech výkazech, které tvořily účetní závěrku za rok 2015. Dokument tak podle kontrolorů nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Více než polovinu zjištěných nesprávností tvořily nevykázané podmíněné závazky. Účetní závěrka proto obsahuje nesprávné informace o nárocích na budoucí rozpočty. Na tento nedostatek upozorňuje NKÚ ve finančních auditech ministerstev pravidelně.

Ministerstvo postupovalo nesprávně také při odpisování dlouhodobého majetku, a to už od roku 2011, kdy tato povinnost vznikla. U svého sídla za téměř 130 milionů korun například už v roce 2011 odepsalo jednorázově 95 procent hodnoty budovy. „Ministerstvo nepoužívalo kvalifikovaný odhad zbývající doby, po kterou bude odpisovaný majetek používat. Tím neodpisovalo dlouhodobý majetek po celou dobu jeho používání,“ uvádí NKÚ.

Nejvyšší kontrolní úřad
Zdroj: ČTK
Autor: Martin Štěrba

Kromě účetních nedostatků kontrola také odhalila, že ministerstvo poskytlo do zahraničí dobrovolný příspěvek ve výši 543 000 korun, aniž mělo souhlas vlády. Ten byl přitom nutný, a ministerstvo tak podle NKÚ porušilo rozpočtová pravidla. S tím ale ministerstvo nesouhlasí. Příspěvek Evropskému soudu pro lidská práva byl podle něj poskytnut z legitimních důvodů a rozpočtová pravidla neporušoval.

Resort porušení rozpočtových pravidel odmítá

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman v reakci na zprávu NKÚ také uvedl, že převážná většina výtek se týká pouze formálních účetních pochybení. Například nevykázané podmíněné závazky nezkreslily celkový výsledek hospodaření ministerstva, ujistil.

K oceňování dlouhodobého majetku resort používal zjednodušený způsob odpisování. „Dle závěrů NKÚ byl tento postup v rozporu s českými účetními standardy,“ uvedl Říman. Ministerstvo už podle něj přijalo opatření k nápravě nedostatků.