Češi loni vyprodukovali 27 milionů tun odpadu, polovina končí na skládkách

V Česku se loni vyprodukovalo téměř 27 milionů tun odpadu, to je o 13 procent víc než o rok dříve. Více než 86 procent odpadu připadalo na podniky. Jeden obyvatel vyhodil minulý rok do kontejnerů v přepočtu 317 kilogramů. Uvedl to Český statistický úřad.

Množství komunálního odpadu loni činilo 3,3 milionu tun. V přepočtu na jednoho obyvatele to bylo 317 kilogramů. Většina odpadu pocházela z běžného svozu, odpady z čištění ulic a z odpadkových košů tvořily dvě procenta.

Z komunálního odpadu Češi loni podle statistiky vytřídili 15 procent. Zhruba třetinu tvořil papír, čtvrtinu sklo a 24 procent plasty. Na kovy připadalo šest procent.

„Přestože se množství vytříděného komunálního odpadu rok od roku zvyšuje a klesá množství směsného odpadu, přibližně polovina komunálního odpadu končí na skládkách,“ upozornil ČSÚ. Loni bylo tímto způsobem odstraněno 1,8 milionu tun odpadu. Ve spalovnách skončilo 590 tisíc tun a v kompostárnách 141 tisíc tun odpadu.

Firmy loni vyprodukovaly 23,2 milionu tun odpadu, meziročně o 15 procent víc. „Nejvíc odpadu od ekonomických subjektů pocházelo z činností souvisejících s odpadními vodami, odpady a sanacemi a dále ze stavební a demoliční činnosti,“ uvedli statistici. Za pozitivní trend lze označit meziroční nárůst objemu recyklovaných odpadů o 23 procent, dodal úřad.