NKÚ na dopravě: Zakázky bez soutěže a desítky milionů zaplacené zbytečně

Kontrola na ministerstvu dopravy odhalila nevýhodnou smlouvu na rozvoj a poskytování IT služeb i zakázky zadané bez soutěže. Nejvyšší kontrolní úřad prověřil i informační systémy. Podrobněji se zabýval pěti nejvýznamnějšími z nich, za které resort zaplatil přes miliardu a dvě stě milionů. Jde například o Centrální registr vozidel. NKÚ prověřoval období mezi lety 2010 až 2015. Ministerstvo v některých bodech s kritikou souhlasí. Smlouvy zdědilo po předchozím vedení a situaci napravuje.

Podle kontrolorů nemá ministerstvo pro tvorbu svých informačních systémů dlouhodobou strategii a jeho koncepce je zpracovaná jen formálně. Vznikají kvůli tomu průtahy při vzniku nových systémů. Zpozdil se například vznik nového Centrálního registru vozidel, jehož vývoj přitom stál přes 37 milionů korun.

„I když ministerstvo vědělo už od roku 2008, že bude muset převést registr z ministerstva vnitra, zadalo jeho vývoj teprve půl roku před termínem spuštění v roce 2012. Vývoj registru vozidel podřadilo pod stávající smlouvu na IT služby,“ uvedl NKÚ, podle kterého kvůli tomu ministerstvo nemohlo dobře nastavit smluvní podmínky.

NKÚ ministerstvu také vyčetl, že včas neanalyzovalo kvalitu a stav dat v registru. Po spuštění nového registru proto zůstalo 800 tisíc nekompatibilních záznamů. Nový registr se navíc vedle zpoždění potýkal i s řadou jiných problémů, přesto ho od dodavatele ministerstvo převzalo bez výhrad, poznamenali dále kontroloři. Podle ministerstva už ale registr funguje spolehlivě a je vypsána otevřená soutěž na jeho provozovatele.

Žaloby Evropské komise a hrozící sankce

Se zpožděním se potýkaly také další systémy, Centrální registr řidičů a Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě. Ty mají být podle evropských předpisů propojeny se systémy dalších zemí EU. „Ministerstvo to ale nezajistilo, takže Evropská komise podala na Českou republiku po několika výzvách žaloby,“ uvedl úřad.

Nejvyšší kontrolní úřad
Zdroj: ČTK
Autor: Martin Štěrba

Po ukončení kontroly EK žalobu kvůli rejstříku podnikatelů stáhla, stále prý ale hrozí sankce kvůli registru řidičů. Jeho propojení má zamezit tomu, aby lidé, kteří přišli o řidičský průkaz v jedné zemi, ho nezískali v jiné zemi EU.

Podle mluvčího ministerstva Tomáše Neřolda už ale sankce nehrozí. „Díky výraznému posunu během posledního roku odvrátilo ministerstvo riziko odsuzujícího rozsudku Evropského soudního dvora u všech řízení, která souvisela s propojením informačních systémů,“ uvedl. 

Kontroloři prověřili i sedm veřejných zakázek za 392 milionů korun. NKÚ upozornil, že ministerstvo je zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění, i když k tomu nemělo podle zákona důvod. Tento fakt mohl podle kontrolorů negativně ovlivnit výběr nejvhodnějšího dodavatele. Ministerstvo se ale ohradilo, že řízení byla zadána v souladu se zákonem.

Desítky milionů zaplacené zbytečně

Ministerstvo také uzavřelo nevýhodnou smlouvu na rozvoj a poskytování IT služeb. „Téměř dva roky platilo za služby každý měsíc paušální platbu, i když podle smlouvy měl dodavatel poskytnout služby až na vyžádání resortu,“ poznamenal NKÚ.

Podle něj tak ministerstvo za 21 měsíců v letech 2010 až 2011 zaplatilo přes 85 milionů, i když vyčerpalo služby jen za více než 52 milionů. Přes 33 milionů korun tak zaplatilo zbytečně. Úřad tehdy vedl Vít Bárta (VV), v dubnu 2011 ho vystřídal Radek Šmerda, kterého v červenci nahradil Pavel Dobeš (LIDEM).

Na konci roku 2012 stanul v čele úřadu Zbyněk Stanjura (ODS). Od července 2013 do ledna 2014 řídil ministerstvo Zdeněk Žák. Antonín Prachař (ANO) ho pak vedl do listopadu téhož roku, kdy nastoupil současný ministr Dan Ťok (za ANO). Právě poměrně častá fluktuace v čele ministerstva se podle mluvčího podepsala na tom, jak byl úřad řízen.