Altner: Jistinu jsem zaplatil. ČSSD vyprazdňuje své účty

Soud zamítl žádost bývalého advokáta Zdeňka Altnera o zablokování peněz na účtech ČSSD, a to z formálních důvodů. Nezaplatil požadovanou jistinu 10 tisíc korun. Sám Altner ale tvrdí, že částku složil. ČSSD má svému někdejšímu právníkovi podle pravomocného rozsudku zaplatit 337 milionů korun.

Video 90’ ČT24 - Očkování: pomoc, nebo riziko?
video

Altner: Jistinu jsem zaplatil. ČSSD vyprazdňuje své účty

Vy jste spolu se svými advokáty požádal soud pro Prahu 1, aby zablokoval účty sociální demokracie. Soud tak odmítl učinit. Prý z formálních důvodů, protože jsem nesložil jistinu 10 tisíc korun. Vy tvrdíte, že jste tak učinil. Kdy a kde tedy?

Zákon stanovuje denní lhůtu pro složení jistiny, která podle mého názoru nabíhá první den, kdy je možné tuto jistinu složit do pokladny soudu. Ten první den byl dnešek (pondělí) a složil jsem jí v provozní době, kdy pokladna soudu fungovala.

Jak tedy vysvětlit to zamítavé rozhodnutí soudu z formálních důvodů?

Já mu nerozumím. V každém případě máme doklady o tom, že ta soudní jistina i poplatek byly dneska řádně složené.

Jak budete postupovat dál?

Já jsem využil svého zákonného práva k tomu, abych požádal soud o ochranu vůči tomu, že ČSSD vyprazdňuje svoje účty, a ohrožuje tak výkon rozhodnutí městského soudu. Tím návrhem byla založena pravomoc soudu, aby ve věci rozhodl. Ale současně i jeho odpovědnost. Nemohu vědět do budoucna, kdy a jaké finanční prostředky ČSSD bude mít a případně kam je nějakým způsobem předisponuje. A v případě, že by ČSSD udělala do budoucna nějaký zásadní problém, tak může nastoupit odpovědnost vůči státu.

Na základě čeho usuzujete, že ČSSD vyprazdňuje svoje účty? Naopak víme, že ČSSD si bere úvěr, aby byla schopná platit.

Jestliže mají peníze, a já pochybuji, protože tak nesmyslné odmítání respektovat rozhodnutí soudu s tím, že jsem nedůvěryhodný a že budu jednat s věřiteli, kteří tam mají bagatelní pohledávky ve vztahu k dluhu ČSSD, tak si to nemůžu vysvětlit jinak, než že ty peníze nemají.

A to je důkaz, že ČSSD manipuluje se svými účty? Tomu úplně nerozumím.

V pátek jsme dostali pokyn pana Starce (Martin Starec, místopředseda ČSSD, pozn. red.) všem krajským a okresním výborům, aby odsouhlasily 200 tisíc do každé pokladny. To je podle nějaké jejich Modré knihy, že mohou vyzvednout z účtu pouze pět tisíc, jinak potřebují souhlas nadřízených orgánů. Takže to je naprosto nestandardní postup. A pan Sobotka v neděli na otázky novinářů připustil, že tento pokyn vydali.

Proč nepodáte návrh na exekuci ČSSD? To je přístup, který se nabízí.

Pokud se podá, tak to není otázka nějakého krátkého počtu dní, a jestli já mám od pátku tu informaci, že bezprostředně dávají prostředky mimo dosah exekutora, tak jsem musel jednat v předstihu, a jiné než toto předběžné opatření mi zákon neumožňuje. Takže jsem využil své zákonné právo a dal jsem to předběžné opatření i proto, že ČSSD veřejně deklaruje, že, rozsudek-nerozsudek, bude postupovat tak, aby mně nevyplatila ani jedinou korunu.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán ale řekl toto: „Já to nechápu jako nějaké nerespektování soudní autority, protože je tady ještě jeden soud, který může rozhodnout jinak, totiž Nejvyšší soud.“ Co tomu říkáte?

Já tomu říkám ohrožování právního vědomí občanů České republiky. Je to nerespektování právního stavu, který je takový, že pokud nabyde rozsudek právní moci, lhůta pro plnění platí a všichni jsou povinni ho splnit.

Není to naopak logický postup ČSSD, která se obává, že by peníze, které by vám takto vyplatila na švýcarský účet, v případě úspěchu u Nejvyššího soudu už nikdy neviděla?

Soud stanovil lhůtu a ČSSD to je povinná plnit. Jak říkal správně pan Fiala (Petr Fiala, předseda ODS, pozn. red.), kdybych ty peníze spálil, tak je to moje věc. Protože jsem je dostal v okamžiku, kdy měla ČSSD povinnost platit. Velký problém vidím v tom, že si ČSSD dovolí dát návrh na odklad vykonatelnosti, když Ústava v preambuli říká, že Česká republika se řídí všemi osvědčenými principy právního státu a základním principem je pak poctivé dodržování smluv.

Mohl byste garantovat sociálním demokratům, že v případě, kdy by vyhráli, že jim ty peníze pošlete zpátky?

Nebudu dělat nic, co mi zákon neukládá. To říká Ústava, že nikdo nesmí být nucen činit to, co mu zákon neukládá. A já se budu striktně držet zákona.

A když by vám to uložil rozsudek Nejvyššího soudu?

Těžko mi může něco takového uložit. Může zrušit předchozí rozhodnutí, ale to ještě neznamená, že je moje žaloba zamítnuta.

Jde mi o to, jak budete reagovat. Kdyby sociální demokracie poslala peníze na váš švýcarský účet a Nejvyšší soud by zrušil předchozí rozhodnutí, tak byste ty peníze poslal zpět?

Nebudu se zavazovat k něčemu, co mi zákon neukládá. Švýcarsko je součástí evropského bankovního systému a platba do Švýcarska je naprosto legitimní v rámci Evropské unie. Tam není žádný problém, není to Malawi nebo Ghana. A já nebudu předvídat, jak Nejvyšší soud rozhodne, protože třeba – a já doufám, že to tak není – na rozdíl od ČSSD neznám rozhodnutí dopředu. Protože jen soud může rozhodnout. Ale jak? To přece nemůže nikdo předvídat.

Lidový dům
Profil

Případ Lidový dům

Spor začal v roce 1997, kdy ČSSD uzavřela s advokátem Zdeňkem Altnerem smlouvu o právní pomoci při získávání svého historického sídla: Lidového domu v Hybernské ulici. Smlouvu dojednal tehdejší místopředseda strany Ivo Svoboda a podepsal ji tehdejší předseda Miloš Zeman. Strana se v ní zavázala, že pokud se právo ČSSD podaří prosadit, vyplatí Altnerovi odměnu ve výši deseti procent z hodnoty objektu.

Poté, co v roce 2000 socialisté získali Lidový dům zpět, obdržel právník 17 milionů (třetinu částky, kterou byla strana ochotná zaplatit); Altner následně podal několik žalob. Na konci března 2016 dovedl k pravomocnému rozsudku spor o 18,5 milionu korun. Sumu vypočítal jako desetinu částky, kterou ČSSD získala na nájemném. Kvůli smluvní pokutě ale musí sociální demokracie zaplatit podstatně víc: 337 milionů korun.

ČSSD se rozhodla peníze Altnerovi neposlat a uspokojovat místo toho jeho věřitele, kteří se jí přihlásili a požadují kolem 20 milionů korun. Zároveň se odvolala k Nejvyššímu soudu a požádala o odklad vykonatelnosti rozsudku. Soud straně v červnu vyhověl. 

Zdeněk Altner v listopadu 2016 zemřel a pohledávka se stala součástí dědického řízení.