Nové úseky dálnic se mohou zpozdit o rok, Evropská unie neuznala staré posudky

Ministerstvo dopravy připustilo, že se mu nemusí podařit vyjednat výjimku pro stavby, kterým Evropská unie neuznává staré posudky dopadu na životní prostředí (proces EIA). Jde téměř o stovku staveb zhruba za 130 miliard korun. Resort proto připravuje záchranný plán, který představí vládě.

Reálné zdržení kvůli opakování EIA hrozí u staveb, které ministerstvo dopravy plánovalo zahájit letos, respektive v první polovině roku 2017. Jde o stavby v celkové délce 88 km, konkrétně o úseky D11 Hradec Králové - Smiřice, D35 Opatovice - Časy, D35 Časy - Ostrov, D6 obchvat Lubence, D6 Nové Strašecí - Řevničov, D6 obchvat Řevničova, D49 Hulín - Fryšták, D48 obchvat Frýdku Místku a D55 obchvat Otrokovic. Zdržení lze u těchto staveb předpokládat zhruba o rok.

„Stavby s vydaným stavebním povolením ale budou dokončeny v souladu s tímto povolením, a nepatří tedy mezi ty ohrožené.“

Tomáš Neřold

mluvčí ministerstva dopravy

Problémy s posudky na životní prostředí má v Česku 98 dopravních staveb v ČR za zhruba 130 miliard korun. Dosavadní osmiměsíční jednání na pracovní úrovni s Evropskou komisí nevedla k pozitivnímu výsledku, uvedlo v materiálu určenému k meziresortnímu projednání ministerstvo. Během dalších diskusí s Unií proto navrhlo počítat s variantou, že úřad výjimku nezíská a bude nutné opakování procesu EIA urychlit.

Ministerstvo: Opakování EIA a přípravné kroky budou probíhat souběžně 

Při opakování EIA se bude vycházet z připravené aktuální projektové dokumentace, nebude tedy začínat od nuly, uvedl úřad. Během těchto prací by měly zároveň probíhat další přípravné kroky, jako jsou výkupy pozemků nebo příprava dokumentace pro stavební povolení, archeologické průzkumy, případně veřejné soutěže zhotovitele.

Stavby ohrožené zpožděním mají posouzení vlivu na životní prostředí podle starého zákona z roku 1992, tedy z období před vstupem Česka do EU. Nový zákon splňující podmínky evropské legislativy začal platit loni.

Zpoždění nabírá i stavební novela

Schvalování novely stavebního zákona, která má sloučit povolovací řízení, zřejmě nabere další zpoždění. Legislativní rada vlády ve čtvrtek přerušila posuzování této předlohy, ke které ministerstvo pro místní rozvoj dostalo přes 2000 připomínek a na jejíž podobu panují i mezi ministerstvy rozdílné názory.

Kvůli zefektivnění a zkrácení doby povolování staveb chce ministerstvo novelou zavést možnost pouze jednoho povolovacího řízení, takzvané koordinované řízení. Do něj by se sloučilo nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). To má podle ministerstva výrazně urychlit povolování staveb.

Bazény a skleníky: Žádné povolování?

Ministerstvo si od novely slibuje také to, že ulehčí drobným stavebníkům. Umožní například svépomocnou výstavbu u všech typů rodinných domků bez určení zastavěné plochy. Na pozemku rodinného domu nebo domu určeného k rekreaci si bude moci každý postavit bazén nebo skleník pouze na základě jejich umístění bez následného povolování. Všechny dokumenty územního plánování mají být podle návrhu povinně zveřejňovány na internetu, což by zlepšilo kontrolu nad celým procesem.

Původně mělo ministerstvo novelu předložit vládě už loni v červnu, termín se ale posouval kvůli připomínkám k obsahu předlohy.