Reflexní chodci prošli Senátem beze změn. Zákon je přísnější na segwaye

Beze změn prošla Senátem novela zákona o pozemních komunikacích, která zavádí povinné reflexní prvky pro chodce a také upravuje provoz osobních samohybných vozítek, jako je Segway. Senátoři přitom přednesli návrhy na změny, mimo jiné chtěli novelou zakázat obecní policii měřit rychlost.

Video Studio ČT24
video

Návrh upravuje taky pohyb vozítek Segway

Znemožnění měření rychlosti obecní policii navrhl senátor Jaroslav Kubera (ODS). Je přesvědčen, že mnohé obce si tak pouze vylepšují příjmy a strážníky místo na nebezpečná místa posílají měřit mimo zastavěné území. Poukázal rovněž na administrativu a nárůst nezaplacených pokut, které se podle něj loni vyšplhaly na 43 milionů korun.

Proti návrhu se postavil ministr dopravy Dan Ťok. Upozornil, že změna nebyla projednána s dotčenými orgány, neexistuje ani studie dopadu na bezpečnost provozu. „K návrhu na vypuštění možnosti měřit rychlost vozidel obecní policií má ministerstvo dopravy shodně s ministerstvem vnitra negativní stanovisko,“ řekl ministr senátorům. Ti se potom za Ťoka postavili, i když někteří připustili, že měření v obcích neprobíhá korektně. Jak upozornil Petr Vícha (ČSSD), městská policie kompenzuje svým měřením nedostatečné kapacity policie republikové.

Senátoři odmítli také návrh, aby mohli cyklisté jezdit i po vypití menšího množství alkoholu.

Reflexní prvky budou v noci mimo obec povinné

Novela zákona o pozemních komunikacích tak prošla horní parlamentní komorou v takovém znění, v jakém přišla z Poslanecké sněmovny. Mezi nejvýznamnější změny patří povinnost chodců, kteří jdou mimo obec, aby za zhoršené viditelnosti měli viditelné reflexní prvky, díky kterým je řidiči včas spatří.

„Když jedeme mimo obec a potkáváme chodce, který není označen, tak ho velmi snadno přehlédneme. Číslo mrtvých chodců ročně na silnicích je alarmující,“ zdůvodnil již při projednávání ve sněmovně potřebu reflexních prvků na oděvu ministr dopravy.

Zejména loni byl pro chodce na silnicích velmi tragický rok. Podle policejní statistiky jich v roce 2015 zahynulo 131, tedy o 19 více než v roce předchozím. V jednotlivých kategoriích obětí nehod šlo vůbec o nejprudší nárůst. I dlouhodobě je ale zhruba každý pátý až šestý člověk, který zemře při dopravní nehodě, chodec.

Obce budou moci zakázat segwaye

Novela se věnuje také segwayům a dalším podobným vozítkům (dle zákona „osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením“). Jednak je definuje jako samostatnou kategorii, jednak omezuje jejich rychlost na chodnících na rychlost chůze a navíc umožňuje obcím zcela zakázat jejich provoz dopravní značkou.

Součástí novely je i povinnost očistit auto od ledu a sněhu, pokud brání ve výhledu či zpřísnění trestů za vjezd na železniční přejezd, pokud svítí výstražná světla. Senátoři za zelené navrhovali zpřísnění ještě výraznější, ale se svým návrhem neuspěli.