Změny ve školství se dotknou maturantů, učitelů i začleňování

Odpuštění maturitní zkoušky z cizího jazyka studentům, kteří již jazykovou zkoušku splnili, patří ke změnám, které se v tomto roce očekávají v resortu školství. Od nového školního roku by také mělo zmizet zaměstnávání učitelů pouze na školní měsíce. Rozjet se má i plán ministerstva školství na inkluzivní vzdělávání bez ohledu na znevýhodnění žáka.

V září poslanci schválili novelu zákona o pedagogických pracovnících, která pro ně stanovuje minimálně dvanáctiměsíční délku pracovního poměru na dobu určitou. Legislativci tím konečně zareagovali na letitou praxi některých škol, kdy se pedagogové se začátkem prázdnin odebírali na úřad práce, aby opět v září podepsali ve škole novou smlouvu.

Podle odhadů ministerstva školství se počet učitelů, kterým končila smlouva s posledním školním dnem, v posledních letech zvyšoval. Statistiky resortu ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD) ukazovaly na to, že šlo o necelá čtyři procenta všech vyučujících, celkem až čtyři tisíce. O letních prázdninách 2016 se dotyční pedagogové ocitnou beze smlouvy naposledy.

Jazykový certifikát může nahradit maturitní zkoušku

V případě maturitních zkoušek budou mít studenti nově možnost nahradit jednu z profilových zkoušek školní části certifikátem z cizího jazyka. Výhoda se zřejmě dotkne především gymnazistů. Studenty může změna více motivovat k tomu, aby si certifikované jazykové zkoušky splnili.

V září startuje plán inkluze ve školách

Od září se také změní praxe takzvané inkluze ve školách. „Poprvé, a to je její hlavní přínos, spojuje konkrétní potřeby všech dětí, ať jsou kdekoli, s jejich právem a nárokem na podpůrná opatření a s nárokem na finanční zajištění těchto podpůrných opatření,“ komentuje očekávaný start inkluze ministryně Valachová. Ministerstvo slibuje školám více asistentů, psychologů nebo speciálních pedagogů. Rušit speciální školy ale v tuto chvíli neplánuje.

Video Události
video

Události ČT: Rok 2016 přinese změny ve školství

Na roky 2016 až 2018 má ministerstvo připraveno Akční plán inkluzivního vzdělávání, který vyplývá z novely školského zákona. Ta například deklaruje rovný přístup ke vzdělávání pro všechny žáky, upouští od kategorizace žáků (se sociálním znevýhodněním, se zdravotním znevýhodněním, se zdravotním postižením, a tak dále) a zavádí podpůrná opatření pro běžné vzdělávání. Od příštího školního roku má rovněž platit povinnost pětiletých dětí nastoupit do posledního ročníku mateřské školy.

Testování jednotných přijímaček na SŠ pokračuje

Ačkoli už letos měly podle plánu ministerstva proběhnout jednotné přijímací zkoušky na všechny střední školy s maturitními obory, nakonec dojde znovu pouze k testování. Plán jednotných zkoušek se vztahuje na český jazyk a matematiku. Zkušební verzi testů má na starosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Novela školského zákona posunula ostrý start jednotných zkoušek na rok 2017.