Česko podepíše úmluvu o boji proti násilí na ženách, zažila ho třetina Češek

25. listopad je věnovaný mezinárodnímu dni proti násilí na ženách. Ministr pro lidská práva a legislativu Jiří Dienstbier (ČSSD) při té příležitosti oznámil, že Česko v příštím roce podepíše mezinárodní úmluvu o prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách. Upraví pak i zákony. Podle průzkumu agentury EU pro základní práva zažilo někdy fyzické či sexuální násilí 32 procent Češek.

Návrh na podpis takzvané Istanbulské úmluvy dostane vláda do konce roku. V prvním pololetí příštího roku by pak Česko mělo dokument podepsat. Parlament by měl materiál dostat k ratifikaci do poloviny roku 2018.

Úmluva bojuje proti fyzickému a psychickému týrání, proti stalkingu, znásilňování, sexuálnímu obtěžování, ženské obřízce a proti vynuceným sňatkům, potratům a sterilizacím. Ukládá například i sběr statistických dat o problematice, zajištění nonstop linky pomoci nebo vyčlenění peněz v rozpočtu na zajištění potřebných služeb.

Jiří Dienstbier

Jiří Dienstbier

ministr pro lidská práva a legislativu

„Násilí na ženách je skutečně závažným problémem, kterým se musíme zabývat a jasně se mu postavit. Násilí není nikdy přijatelné jako způsob řešení, ukazuje na nedostatek sebevědomí nebo jiné problémy ve společnosti.“

Jiří Dienstbier

ministr pro lidská práva a legislativu

Podle úmluvy by země měly chránit před násilím, dělat prevenci a násilné činy stíhat a potlačit, přispět ke zrovnoprávnění žen s muži, připravit plán s opatřeními na ochranu obětí, podpořit instituce a organizace, které se na boj s násilím zaměřují.

Istanbulská úmluva platí od roku 2014

Analýzu potřebných legislativních změn dělalo ministerstvo spravedlnosti. „Až na drobné výjimky je český právní řád v souladu s požadavky úmluvy, proto bude podpis spíš politickým gestem,“ uvedla Barbora Rampasová z oddělení trestněprávní legislativy. V Česku zatím nejsou trestné například vynucené sňatky, upravit se má také možnost postihu za násilnou sterilizaci a promlčecí doba kvůli stíhání za ženskou obřízku.

Istanbulská úmluva začala platit v roce 2014. Dosud ji ratifikovalo 19 států. Česko patří k posledním osmi členům Rady Evropy, kteří se k dokumentu ještě nepřipojili. Ženské organizace kvůli tomu vládu opakovaně kritizovaly za otálení. Kabinet tím podle nich dával najevo, že výpady za dveřmi domovů a vůči ženám nepovažuje za problém.

V Česku v poslední době roste počet využití institutu vykázání za domácí násilí, vloni jich bylo podle údajů policie skoro 1400. Případů agrese v rodinném kruhu je ale mnohonásobně víc. V roce 2014 jich bylo zaznamenáno skoro 4700. Na mnohé se ale nepřijde.

Zkvalitnit pomoc obětem chce kampaň Mlčení bolí. Mezi oběťmi ale nejsou jen ženy. Týrání mužů je sice méně časté, ale objevuje se také. Za rok 2014 bylo zaznamenáno téměř 350 případů.