Češi jsou se zdravotní péčí spokojení, nejhůř hodnotí prostředí nemocnic

Úroveň zdravotní péče v Česku je podle většiny Čechů na dobré úrovni. Vyplývá to z průzkumu TNS Aisa pro Českou televizi. Nejlépe lidé hodnotí chování lékařů a sester k pacientům, relativně nejhůř dopadlo prostředí nemocnic a jiných zdravotnických zařízení.

17. vlna projektu Trendy Česka se tentokrát zaměřila na zdravotnictví. Průzkum zjišťoval úroveň léčby v ČR, chování lékařů a zdravotnického personálu a také úrovně technického vybavení nebo prostředí nemocnic. Sociology mimo jiné zajímalo i to, zda se mohou občané podílet na výběru léků, které jim předepisuje lékař.

Lékaře hodnotí nejlépe starší lidé

78 procent respondentů hodnotilo celkovou úroveň léčby v Česku jako velmi nebo spíše dobrou. Při detailním zhodnocení dopadlo nejlépe chování lékařů k pacientům, které kladně ohodnotilo 82 procent respondentů. Relativně nejhůř se lidé vyjádřili k prostředí nemocnic. Vyloženě za špatné ho ale považuje jen 19 procent dotázaných.

17. vlna průzkumu Trendy Česka 682.87 KB

Nejlépe se na adresu lékařů a sester vyjadřovali lidé nad 60 let. Stejná věková skupina ale naopak nejhůř hodnotila úroveň technického a přístrojového vybavení nemocnic. Mezi příznivci jednotlivých politických stran a hnutí významné rozdíly v těchto otázkách hodnocení nejsou.

Často diskutované téma je množství informací, které lidé od lékařů dostávají. O svém zdravotním stavu se dostatečně necítí být informováno jen 17 procent respondentů. Nejvíce spokojení jsou muži a starší lidé. Tři pětiny dotázaných pak uvedly, že se „určitě“ nebo „spíše“ podílí i na výběru léků, které jim lékař předepisuje.

Výběr léků ovlivňuje lékař, cena i zkušenost

Při výběru volně prodejních léků patří mezi jednoznačně nejčastější a nejdůležitější vlivy, které pacienty ovlivňují, názory a doporučení lékaře nebo lékárníka. Každé z doporučení ovlivňuje nejvíce asi pětinu dotázaných.

Dalších 15 procent lidí dá na svou předchozí zkušenost. Téměř devadesát procent lidí pak uvádí, že má u volně prodejných léků možnost vybrat si z různých alternativ.

Cenu léků vnímá jako nejdůležitější desetina respondentů. Dalších osm procent pak vyslechne doporučení od známých nebo kolegů. Na doporučení lékaře dají více muži a lidé starší 60 let. Ti starší se pak častěji rozhodují také podle ceny. Ženy naopak více než ostatní ovlivňuje předchozí zkušenost.

Dalším významně diferencujícím faktorem je ekonomický status. Lidé ekonomicky neaktivní se častěji rozhodují na základě doporučení lékaře a také podle ceny. Cena je rovněž důležitým faktorem pro lidi se základním vzděláním.