Brdy se připravují na otevření svých zelených bran

Armáda dává Brdům vale. Ministerstvo životního prostředí vládě předkládá zákon, který vojenský újezd promění v chráněnou krajinnou oblast. Své zelené brány Brdy návštěvníkům otevřou v novém roce – CHKO má vzniknout 1. ledna 2016.

Chráněná krajinná oblast bude mít 345 kilometrů čtverečních, což je o čtvrtinu větší plocha než stávající vojenský újezd. Návštěvníkům nabídne zachovalou přírodu s bezmála devadesátiprocentním zalesněním a minimální osídlení. První zóna se bude rozkládat na 12 kilometrech čtverečních (3,5 procenta).

Richard Brabec

Richard Brabec

ministr životního prostředí

„Brdy by nesplňovaly podmínky pro zařazení do národního parku. CHKO se svou zonací a hlavně s možností zpřístupnění šetrnému turismu je tou ideální kombinací.“

Richard Brabec

ministr životního prostředí

Stav krajiny se zakonzervoval ve 20. letech minulého století, kdy zde vojenský újezd vznikl. Podle serveru Ekolist.cz se zde díky tomu vytvořily velmi vzácné plochy; v Brdech jsou dosud podmáčené louky, na kterých rostou například silně ohrožené kosatce sibiřské.

Přítomnost tanků prospívala i živočichům, těžká technika za sebou zanechávala mozaiku různě velkých tůní, kde našly místo vhodné k životu ohrožené kuňky žlutobřiché. V Brdech žijí i vzácní raci kamenáč a říční a také zde sídlí největší český dravec – orel mořský.

Orel mořský
Zdroj: ČTK/imago stock&people

TURISTIKA

Území se bude otevírat postupně, nejdřív hlavní trasy. Turistické trasy a cyklostezky vyznačí ochranáři ve spolupráci s Klubem českých turistů. Se značením se začne bezprostředně po vzniku CHKO, aby se stihlo všechno připravit před začátkem turistické sezony.

Podle Mladé fronty Dnes ovšem takový postup kritizoval právě turistický klub, páteřní trasy chtěl totiž vytyčit ještě předtím, než Brdy změní status. Na namalování značek totiž potřebuje několik týdnů.

Na celém území Brd bude po vyhlášení CHKO rychlost snížena na 50 kilometrů v hodině, dopravní značení plánuje ministerstvo změnit ještě letos. Vojenské lesy a statky vytvoří pět záchytných parkovišť, která budou umístěna po obvodu současného vojenského újezdu. Agentura ochrany přírody a krajiny počítá s vytvořením systému naučných stezek a cyklotras, které parkoviště spojí se zajímavými lokalitami Brd.

ODCHOD VOJÁKŮ

Pro výcvik si armáda ponechá jen střelnici Brda. Vojenští pyrotechnici od jara 2012 území Brd čistí od vybuchlé i nevybuchlé munice. „Na asanaci intenzivně pracuje více než 90 příslušníků speciálního odřadu 15. ženijního pluku Bechyně a dále v rámci výcviku pyrotechničtí specialisté armády," uvedlo ministerstvo. Dosud bylo vyčištěno asi 40 procent určeného území.

Pyrotechnici nalezli a zničili zhruba 7000 kusů nebezpečné nevybuchlé munice nebo jejích zbytků. „Do konce roku 2015 bude vyčištěno 50 procent území, k dokončení očisty prostoru dojde v souladu s přijatým zákonem do konce roku 2017,“ dodalo ministerstvo.

Místa dopadu munice, kterou v Brdech během vojenských cvičení vystřílelo dělostřelectvo, zůstanou mimo turistické trasy a až do vyčištění budou označena.

Areál bývalých kasáren v Míšově
Zdroj: ČT24
Autor: Jan Langer

SPRÁVA CHKO

Sídlo budoucí Chráněné krajinné oblasti Brdy bude v Příbrami. Ministerstvo obrany nabídlo správě CHKO, aby její sídlo bylo umístěno v současné budově újezdního úřadu v Jincích, zde vznikne technické pracoviště, sídlo ochranářů. Provoz včetně péče o přírodu přijde stát ročně na 12 milionů.

Jediný rozpor týkající se přeměny Brd v chráněnou lokalitu vede ministr Brabec se svým kolegou a šéfem průmyslu a obchodu Janem Mládkem. Ten chce, aby ložisko zlata u Vacíkova zůstalo mimo chráněnou oblast.

Video Události
video

Reportáž: Brdy se chystají otevřít své brány