Kolem soudcovských platů je opět rušno. Znovu jdou k Ústavnímu soudu

Pražský obvodní soud řeší žalobu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a kvůli tomu navrhl zrušení části zákona vymezujícího platy soudců. Výpočet tak bude muset znovu zvážit Ústavní soud.

Prezident NKÚ Miloslav Kala už v minulosti avizoval, že bude chtít změnit loňské rozhodnutí Ústavního soudu o výpočtu mzdové základny pro platy soudců, která se od letoška zvýšila z dřívějšího 2,75násobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře na trojnásobek. Kala tvrdí, že platy soudců mohou v příštích letech růst geometrickou řadou na rozdíl třeba od platů učitelů. Tím by se mohly úplně vymknout reálným společenským měřítkům, soudí šéf NKÚ.

Obvodní soud se v rámci vypořádávání s žalobou obrátil na ústavní soudce v polovině června. Navrhuje zrušení té části zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, která se týká stanovení platové základny.

„Podle občanského soudního řádu soud řízení přeruší, jestliže dospěl k závěru, že zákon, jehož má být při projednávání nebo rozhodování věci použito, nebo jeho jednotlivé ustanovení je v rozporu s ústavním pořádkem,“ vysvětlil místopředseda pražského obvodního soudu Roman Podlešák. Projednávání žaloby NKÚ zároveň obvodní soud odročil na neurčito, protože není zřejmé, jak dlouho bude Ústavní soud tuto otázku řešit.

Soudcovské platy dělaly těžkou hlavu i Sobotkově kabinetu

Problémem s platy soudců, respektive s jejich doplacením, se letos musela intenzivně zabývat i vláda. Nejvyšší soud totiž koncem roku 2014 rozhodl, že ministerstvo práce nepoužívá při stanovení platové základny správný statistický údaj.

Ministerstvo spravedlnosti se s představiteli justice následně dohodlo na kompromisu: zavázalo se zaplatit soudcům a státním zástupcům částku, která představuje rozdíl mezi výší platů vyplacených v letech 2012 až 2014 a jejich výší, která by byla vyplacena při použití jiného výpočtu. Soudci a žalobci, kteří na dohodu přistoupili, se vzdali větší části svých nároků. Podle údajů ministerstva činí vyplacená suma dohromady zhruba 1,17 miliardy korun.