Krtek a talár: Spolupracovnice Milera se soudí s jeho rodinou

Praha – Platí smlouva, na jejímž základě poskytuje Karolína Milerová a její firma licence k výrobě předmětů s kresleným Krtečkem? Dohodu uzavřenou ve prospěch vnučky Krtkova autora Zdeňka Milera napadla žalobou správkyně části výtvarníkova dědictví Milena Fischerová. Tvrdí, že podpis na listině umělci nepatří. Spor řeší Pražský městský soud.

Sporná licenční smlouva byla sepsána v září 2011, tedy dva měsíce předtím, než autor dětské postavičky zemřel. Avšak Fischerová, která s výtvarníkem spolupracovala téměř dvacet let, tvrdí, že úmluva právně neplatí. Podpis na dokumentu prý nepatří Milerovi. I kdyby dohoda vznikla, nebyla by podle ní platná, protože umělec nebyl schopen posoudit skutečný obsah dokumentu.

Vnučka Karolína však toto tvrzení odmítá, v čemž ji ve výpovědi u soudu podpořila také babička. Vdova po výtvarníkovi Emilie Milerová prohlásila, že smlouva plně odpovídá tomu, co si její muž přál. Potvrdila také pravost jeho podpisu na dokumentu. Babička obviněné však zároveň přiznala, že její vztahy s Fischerovou jsou velmi špatné kvůli poslední z Milerových závětí, v níž výtvarník správkyni odkázal výraznou část majetku.

Karolína Milerová žila s prarodiči nejprve do svých dvou let, poté znovu od 14 let a mezitím u nich trávila většinu času. Výtvarníkova manželka vyvrátila, že navzdory pobytu v ozdravovně, byl Miler plně schopen vnímat a byl psychicky svěží, a tudíž si byl vědom toho, co podepisuje.

Vnučka Karolína Milerová s Krtkovou medailí
Zdroj: ČTK

Otázku rozsahu smlouvy upřesnila soudu Karolína Milerová. Výhradní oprávnění se prý mělo týkat digitalizace dědečkova díla. „Pokyny, které jsem předala advokátovi k vytvoření smlouvy, vyplynuly z mého dlouhodobého dialogu s dědečkem. Chtěl, aby někdo z naší rodiny mohl aktivně pokračovat v rozvíjení Krtečka. Z mého pohledu chtěl, aby mě to živilo, protože věděl, že moji rodiče mě živit nebudou,“ vypověděla.

„Říkal mi, že vnučce poskytne práva k určité části díla, ne výhradní. Chtěl, aby Karolína měla svůj prostor a doktorka Fischerová také. Chtěl, aby spolupracovaly, a věřil, že se dohodnou,“ řekla nejprve. Na opakovaný doplňující dotaz právníka své vnučky však poté zcela otočila s tím, že smlouva měla být výhradní. Postěžovala si také na to, že Fischerová k ní v jednací síni vysílá negativní energii.


Soudkyně Veronika Křesťanová dnes apelovala na obě strany sporu, aby se spolu pokusily dohodnout. „Ten spor není o Krtka, je o pana Milera. Zkuste si představit, co by si přál on, toto jistě ne. Pokuste se najít konsenzus, který nerozmělní jeho autorské dílo,“ řekla jim. Podle ní by mohla situaci vyřešit nová, jasná a srozumitelná licenční smlouva uzavřená nikoliv přímo s Karolínou Milerovou, ale s její firmou Little Mole. Advokáti Fischerové i Milerové však vyjádřili skepsi, zda bude dohoda vzhledem k nepřátelskému vztahu jejich klientek možná.