Josef Bečvář je novým náčelníkem generálního štábu

Praha – Generální štáb české armády má nového náčelníka. Ve funkci je sice Josef Bečvář formálně již od 1. května, na jmenování ale musel počkat na první pracovní den. Ještě před samotným aktem, který krátce po druhé hodině vykonal prezident Miloš Zeman na Pražském hradě, slavnostně převzal funkci od svého předchůdce Petra Pavla. Bývalý náčelník štábu Petr Pavel funkci opustil, protože se v červnu stane předsedou Vojenského výboru NATO.

Jmenování nového náčelníka generálního štábu má dvě fáze. Ta první začala dopoledne na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově, kde bylo před nastoupenými vojáky vyhlášeno rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana a Petr Pavel předal prostřednictvím ministra obrany Martina Stropnického svému nástupci Josefu Bečvářovi bojový prapor. Josef Bečvář řekl, že nová funkce je pro něj výzvou a ctí. Hovořil o svých cílech ve vedení armády – doplnění početního stavu vojáků a dokončení koncepce výstavby armády. Pochválil také vládu za zvýšení výdajů na obranu. Česko se podle něj nachází ve světě, kde hrozí terorismus, časté je porušování úmluv a armádním úkolem je těmto hrozbám čelit. „Přebírám armádu, která je dobře vybrána, dobře vycvičena, velmi dobře plní úkoly jak v zahraničních misích, tak na území ČR,“ zdůraznil však.

Mezi ministerstvem obrany a generálním štábem v posledních měsících rostlo napětí, Martin Stropnický se s Petrem Pavlem přel například o nového náčelníka Vojenské policie. Ministr a nový náčelník generálního štábu se shodli, že se budou snažit spolupracovat co nejlépe. „Je důležité, aby ministerstvo a armáda táhly za jeden provaz. Věřím, že se nám to bude v následujících měsících, možná i letech dařit,“ řekl Martin Stropnický. Josef Bečvář míní, že „to bude spolupráce standardní, profesionální“. „Je povinností náčelníka generálního štábu říct ministrovi svůj názor a záleží na panu ministrovi, jakým způsobem rozhodne na politické úrovni,“ dodal.

Petr Pavel předal bojový prapor AČR Martinu Stropnickému, ten ho potom předal Josefu Bečvářovi, novému náčelníkovi generálního štábu
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

Petr Pavel po předání praporu řekl, že věří, že armádu svému dosavadnímu zástupci předal v nejlepším možném stavu. „Neodcházím s pocitem úlevy, že odcházím od něčeho, co by mi bylo břemenem, neodcházím s pocitem rozdělané práce nebo velkých dluhů, i když v armádě se nikdy nedá říct, že je hotovo,“ uvedl.

Slavnostní ceremoniál na Hradě

Ve dvě hodiny pak přijal odcházejícího i nastupujícího šéfa armády na Pražském hradě prezident Miloš Zeman. Ocenil Pavlovu dosavadní práci a vyjádřil přesvědčení, že „čest České republiky ve velení NATO plně obhájí“. Bečváře jmenoval do čela generálního štábu, poblahopřál mu a vyslovil mimo jiné přání, aby pod jeho velením čeští vojáci dokázali bojovat proti terorismu a navázat na tradici zahraničních misí.

Video Bečvář je novým prvním mužem armády
video

Bečvář je novým prvním mužem armády

Bečvář je novým prvním mužem armády

u 04.05.2015

Prezident Zeman jmenoval nového náčelníka GŠ AČR

„Velmi bych si přál, aby pod vaším velením česká armáda, tak jako dosud, účinně zasahovala v boji proti mezinárodnímu terorismu a aby navázala na tradice, které se vytvořily v Afghánistánu, v Mali, na Sinaji a v řadě dalších míst,“ řekl Zeman po Bečvářově jmenování. Věří, že se podaří dosáhnout postupného rozšiřování českých vojáků na Golanských výšinách nebo využít polní nemocnici při pomoci uprchlíkům v Jordánsku či jinde.

Jiří Šedivý o práci náčelníka generálního štábu:

„Ačkoli se někdy říká, že velí armádě, není to pravda. Zabezpečuje velení armádě – tak to říká zákon. Jeho pozice je taková, že musí řídit generální štáb takovým způsobem, aby připravoval takové podklady pro rozhodování na ministerstvu obrany, které jsou realizovatelné. Po politickém rozhodnutí, které se učiní, je musí umět rozpracovat a musí být schopen prosazovat je ve struktuře armády.“


Před předáním bojového praporu položili nový a bývalý náčelník generálního štábu spolu s ministrem obrany květiny k hrobu Neznámého vojína na Vítkově a drželi minutu ticha za padlé za vlast
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

Bečvář převzal armádu po charismatickém Pavlovi. Obstojí?

Josef Bečvář střídá v čele generálního štábu Petra Pavla, hrdinu bosenské mise UNPROFOR a prvního českého profesionálního vojáka od dob Ludvíka Svobody, pro kterého není post náčelníka generálního štábu vrcholem vojenské kariéry. Jak již dříve poznamenal reportér České televize Karel Rožánek, který se tématu armády dlouhodobě věnuje, bude Pavlův nástupce v těžké pozici, soudí však, že Josef Bečvář se s náročnou rolí vyrovná. „Je oblíbený v armádě, má vzdělání i zkušenosti z velení vojenské policii, byl také vojenský přidělenec ve Francii. Myslím, že to bude důstojný nástupce Petra Pavla,“ shrnul. Jeho názor sdílí také bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Upozornil na Bečvářovu pracovitost a zkušenosti s prací a lidmi v generálním štábu. „Má významné zkušenosti z pozic, které jsou na generálním štábu. Velmi důvěrně ho zná, velmi důvěrně zná lidi, kteří tam jsou. Takže myslím, že předpoklady má velmi dobré,“ řekl Jiří Šedivý.

Video Brífink po předání bojového praporu J. Bečvářovi
video

Brífink po předání bojového praporu J. Bečvářovi

Brífink po předání bojového praporu J. Bečvářovi

4.5.15

Bývalý náčelník GŠ J. Šedivý: Armádu čekají nákupy a náborová kampaň

Josef BečvářNový náčelník Generálního štábu AČR zasvětil život armádě od dětství – studoval na vojenském gymnáziu a poté vyškovské vojenské vysoké škole a Vojenské akademii v Brně. Další vzdělání získal na francouzských vojenských školách. V armádě působil od 80. let u raketového vojska, později u tankového dělostřelectva. V 90. letech přešel do velení Vojenské policie, mezi lety 1999 a 2004 byl jejím velitelem. Poté strávil celkem osm let jako vojenský přidělenec ve Francii, pracoval také na ministerstvu obrany a jako zástupce náčelníka generálního štábu. „Byl v minulosti také (…) náčelníkem štábu generálního štábu, což je velmi významná pozice. V této pozici odpovídal za řízení celého generálního štábu,“ upozornil Jiří Šedivý. Josef Bečvář byl v době, kdy velel vojenské policii, povýšen do generálské hodnosti. Od loňského října je generálporučíkem, má tedy druhou nejvyšší hodnost dosažitelnou v české armádě.


Úkoly pro nového náčelníka: nákupy techniky, nábor lidí

Během Bečvářova funkčního období čekají vojsko rozsáhlé nákupy. „Měly by se dokončit takové projekty, jako je přezbrojení 7. mechanizované brigády, vzdušné síly by měly dostat nové vrtulníky a podobně,“ shrnul Jiří Šedivý. Sám nový náčelník i ministr obrany však považují za hlavní dlouhodobý úkol dokončení koncepce výstavby armády. „To je docela zásadní moment, protože bychom konečně měli mít jasno, jakou armádu chceme, jak má být velká a vyzbrojená, jak zastoupená v jednotlivých složkách… Mimo jiných úkolů bude tohle ten hlavní pro jeho první období,“ uvedl ministr po schválení Bečvářovy nominace vládou. Podle Jiřího Šedivého bude armáda v blízké budoucnosti také zavádět kariérní řád.

Vedle výměny na postu náčelníka generálního štábu má armáda za sebou také výměnu na pozici jeho prvního zástupce, kterou do konce dubna zastával právě Josef Bečvář. Nově ji obsadil Jiří Baloun, dosavadní ředitel Společného operačního centra ministerstva obrany.