Za vymírání živočišných i rostlinných druhů v ČR může změna krajiny

Praha - Zpráva o stavu životního prostředí v České republice uvádí podrobné důvody, proč na území našeho státu vymírají rostliny i živočichové. Nejedná si přitom o vzácné druhy, ale o druhy zcela běžné, na seznam ohrožených zvířat se dostal například sysel nebo některé druhy plevelu. Odborníci jsou přesvědčeni, že příčinou je měnící se krajina kolem nás.

Z přírody mizí drobní savci, brouci, motýli i obojživelníci. „Ochrana přírody je úspěšná u velkých zvířat, jako jsou ptáci a savci,“ vysvětluje entomolog Martin Konvička, „u menších zvířat je situace obtížnější, rostlinám i živočichům ubývá životní prostor.“

Velkými změnami prošla především zemědělská krajina, drobná pole, stráně a pastviny byly nahrazeny uniformními stanovišti, která jsou z pohledu přírodovědce neskutečně chudá. Na druhou stranu se rozrostl počet chráněných míst, a to hlavně v souvislosti se zavedením evropského systému Natura 2000.