Senát požádal ÚS, aby Lisabonskou smlouvu projednal přednostně

Brno - Senát požádal Ústavní soud (ÚS), aby projednal Lisabonskou reformní smlouvu Evropské unie přednostně. Pokud soudci návrhu vyhoví, budou se souladem dokumentu s českým ústavním pořádkem zabývat okamžitě, bez ohledu na to, že plénum soudu eviduje desítky dalších, dříve doručených návrhů na rušení zákonů a jiných podnětů. Rozhodnutí o případném projednání mimo pořadí padne v nejbližších dnech, uvedl mluvčí soudu Michal Spáčil.

Senát se minulý měsíc rozhodl, že soudce požádá o přezkum Lisabonské smlouvy. ÚS již podle Spáčila obdržel písemnou podobu žádosti. Její součástí je návrh na přednostní projednání, o kterém musí soud rozhodnout zvláštním usnesením. Podle rozpisu práce dostal Lisabonskou smlouvu na starost soudce Vojen Güttler. Konečný postoj soudu ale vzejde z hlasování pléna, tedy sboru všech 15 ústavních soudců.

Lisabonská smlouva má místo neschválené euroústavy reformovat instituce EU. Zavádí funkce představitele pro zahraničí a bezpečnost a předsedy Evropské rady, který by byl volen na 2,5 roku. Vymezuje rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy s možností jejich obousměrného přenosu.

Senát konkrétně navrhl ústavní přezkum šesti oblastí smlouvy, například předání některých pravomocí na evropskou úroveň, možnost měnit způsob rozhodování v Radě EU z jednomyslného na většinový, čímž by členské státy ztratily právo veta, a způsob uznání Listiny základních práv EU a její právní závaznost pro Česko.

„Je vzhledem k charakteru Evropské unie jakožto společenství států (nikoli spolkového státu) tento rozměr parlamentní demokracie postačující?“ ptají se například senátoři v žádosti. Následuje dotaz, zda smlouva neporušuje článek ústavy, podle kterého zákonodárná moc v České republice náleží parlamentu.

Přezkum souladu mezinárodních smluv s právním řádem státu patří k hlavním a původním úkolům ústavních soudů v demokratických zemích. Český ÚS v poslední době podobný úkol neměl. I proto nelze podle Spáčila předjímat, jak rychle o Lisabonské smlouvě rozhodne. Soud si je však údajně vědom velké důležitosti věci.