Ústavní soud odmítl stížnost Dětí Země na stavbu silnice R55

Brno - Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost, jejímž prostřednictvím ekologické sdružení Děti Země bojovalo proti stavbě silnice R55 mezi Moravským Pískem a Rohatcem v trase protínající chráněnou ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví. Ekologové žalobou neúspěšně napadli souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí se stavbou. Požadovali i předložení takzvané předběžné otázky Evropskému soudnímu dvoru. Ústavní soud Dětem Země v ničem nevyhověl, vyplývá z databáze usnesení.

Ústavní soudci potvrdili nedávno zformulovaný názor Nejvyššího správního soudu, podle kterého ekologové nemohou jednotlivá stanoviska ministerstva samostatně napadat žalobami ve správním soudnictví. Terčem žaloby může být až závěrečné rozhodnutí úředníků o povolení stavby.

V ústavní stížnosti se Děti Země odvolávaly na mezinárodní Aarhuskou úmluvu, která prý vyžaduje přímý a bezprostřední přezkum obdobných stanovisek. Podle soudců ÚS však dohoda, ke které přistoupilo i Česko, ponechává členským státům volnost při určení fáze povolovacího řízení, v níž mohou aktivisté žaloby podávat.

„Postup, který nastínil Nejvyšší správní soud, zachovává možnost efektivního soudního přezkumu stanoviska ministerstva, byť v pozdější fázi řízení,“ uvedl zpravodaj Miloslav Výborný.

ÚS nenašel ani důvod k přeložení otázky Evropskému soudnímu dvoru. Soudní dvůr by podle ekologů mohl české justici poskytnout výklad unijních směrnic, zákonů a mezinárodních smluv. Podle ÚS by to bylo zbytečné, situace je prý jasná.

Plánovaná silnice R55 má spojit Přerov a Břeclav. Ekologové se všemi prostředky snaží docílit toho, aby se stavba vyhnula cenné ptačí oblasti u Strážnice na Hodonínsku. Navrhují alternativní trasu kolem Veselí nad Moravou. Silnice R55 by se tak prodloužila o sedm kilometrů.