Boj rodičů o děti se přesouvá do Štrasburku

Praha - Další otcové, kteří se cítí poškozeni neschopností českých soudů zajistit jim po rozvodu pravidelný kontakt se svými potomky, žalují Českou republiku ve Štrasburku. Na Evropský soud pro lidská práva se obracejí kvůli neúnosně dlouhým soudním procesům. Nejznámější případ, který demonstruje zoufalství bojů rodičů o děti je případ desetileté Terezky, o kterou se rodiče soudí deset let – tedy celý její život.

Podle psychologů v Čechách stále častěji dochází k tomu, že si každý z rodičů sám objedná na dítě posudek. Dítě pak musí na nepříjemné zkoumání opakovaně a výsledný posudek pak vyznívá ve prospěch rodiče, který si posudek objednal. Podle nadace Naše dítě ovšem takový vztah, který si otcové přejí, nezajistí ani tak rozsudek, jako domluva rodičů. „Všechny ty bezohledné spory, ve kterých se rodiče rozhodnou dříve o majetku než o dítěti, se mohou na psychice dětí výrazně negativně odrazit,“ varuje Zuzana Baudyšová, ředitelka nadace Naše dítě.

Podle předsedy Českomoravské psychologické společnosti Jaroslava Štrumy je častou komplikací soudů neúplná dokumentace a autentický pohled druhé strany. Navíc už tak dost složité situace mohou komplikovat i samotní soudci. Například Josef Kopecký, který nyní podává žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva, se o své dvě dcery soudil celých šest let. „ Soudy jednaly nekvalifikovaně, zdlouhavě a myslím, že by za to měly nést odpovědnost,“ prohlásil Kopecký.

Odborníci se shodují, že prioritou by měla být možnost zabránit průtahům v soudních řízeních, ať už se jich dopouštějí soudci či rodiče. Kateřina Příhodová z Odboru rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí zdůrazňuje: „ Je důležité, aby rodič od chvíle, kdy cíleně uplatňuje stížnosti nebo námitky u soudu, nesl i část soudních nákladů za to, že prodlužuje soudní řízení.“

A odpovědnost by měli podle návrhu ministra spravedlnosti Pospíšila nést i soudci. Ti budou moci rodičům, kteří se dopustí porušení rozsudku, uložit maximálně tři pokuty. V případě té čtvrté už budou muset rodičům zdůvodnit, proč jim dítě rovnou odebrali.