Nový občanský zákoník umožňuje navrácení daru v případě dárcovy nouze

Praha - Podle nového občanského zákoníku, který ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil po letech příprav představil v polovině ledna laické i odborné veřejnosti, nově může dárce v nouzi vyžadovat od obdarovaného navrácení někdejšího daru. Principem odvolání daru v nouzi se tak ministerstvo spravedlnosti snaží vyvarovat případů, kdy se dárce dostane do tíživé finanční situace a ocitne se bez prostředků. V Česku se ročně eviduje několik stovek případů, kterým by nová norma mohla pomoct.

„Odvolání daru v nouzi znamená možnost dárce odvolat dar v případě, že upadne do takové bídy, že nemá ani na vlastní nutnou výživu,“ přibližuje vedoucí katedry obchodního práva na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a hlavní tvůrce zákona Karel Eliáš. Obdarovaný pak musí vrátit alespoň část toho, co dostal, nebo třeba peníze, které za dar utržil.

Ministr Pospíšil: Jedná se o krizové řešení

Ministr spravedlnosti Pospíšil však upozorňuje, že se jedná o krajní řešení. „Je to opravdu řešení krizové, výjimečné, kdy je nemorální a nespravedlivé, že obdarovaný užívá dar a ten, kdo dar poskytl, je v zásadě úplně bez prostředků,“ řekl Pospíšil.

Druhým případem navrácení daru, na který nová norma pamatuje, je situace, kdy se člověk vůči svému dárci zachová nevděčně. Žádat zpátky dar nebo si ho nechat zaplatit můžou v takových situacích lidé už dnes. Podle odborníků je ale problém, že o této možnosti většinou nevědí.

Navrácení daru v nouzi znala už první republika

Staronové ustanovení bylo součástí českého právního řádu už za první republiky. „Lze se domnívat, že ta možnost uplatnění byla větší v době před 2. světovou válkou, protože v té době nefungoval takový systém sociálního zabezpečení, jako funguje dnes,“ doplnil advokát Jan Holásek. Možnost vrácení daru zmizela po roce 1948. Jestli bude mít její návrat úspěch, ukáže podle odborníků až čas.

Občanský zákoník je nejobsáhlejší normou od roku '89

Nový občanský zákoník, který je nejobsáhlejší soubornou normou od listopadu roku 1989, mohli připomínkovat sami občané a nyní ho projednává Legislativní rada vlády. Ministři by jej mohli dostat na stůl ještě před letními prázdninami, poslanci na konci roku. Platit by mohl od roku 2012. Podle Pospíšila je jeho hlavní předností přehledné a logické sjednocení soukromého práva. Zákoník bude upravovat tři hlavní okruhy: rodinu, vlastnictví a smlouvy.