Vysoké Mýto navrhuje nový přivaděč rychlostní silnice R35

Vysoké Mýto (Orlickoústecko) - Vysoké Mýto navrhlo novou variantu přivaděče rychlostní komunikace R35. Podle návrhu by trasa mohla vést do Chocně podél železniční tratě a šlo by o kompletně novou silniční stavbu. První návrh z části využívá silnici druhé třídy, uvedl starosta Martin Krejza (ODS). Druhá navržená varianta míjí Bučkův kopec, kde mají lidé domy. Této variantě by proto dali přednost, aby jim auta nejezdila několik set metrů od obydlí.

„Na zastupitelstvo přišlo asi 50 lidí a měli dost ostré otázky. Chápeme to, přivaděče se obávají,“ řekla mluvčí města Marie Lněničková.

Ovšem první trasa, která na mapě tvoří písmeno S a zčásti vede po současné silnici do Chocně, je z hlediska dopravy výhodnější. Pomohla by odvést auta mimo Vysoké Mýto, nyní jezdí přes obydlené centrum města, řekl starosta. „Když ale převáží názor, že klidová zóna Bučkova kopce je cennější než zvýšená doprava ve městě, tak se s tím musíme smířit,“ doplnil Krejza.

Prozatím se město dohodlo s Ředitelstvím silnic a dálnic, že se budou připravovat obě varianty, aby získaly důležitý posudek vlivu na životní prostředí. Pokud do té doby nedojde ke shodě, investor, tedy stát, rozhodne o výhodnější trase, což bude podklad pro územní plán kraje a také závazné stanovisko pro dotčené obce a města, řekl vládní zmocněnec pro výstavbu R35 Ivo Toman.

Přivaděč Choceň-Vysoké Mýto je zatím otázkou šesti nebo sedmi let. Jako první část klíčové komunikace, která spojí Čechy a Moravu, se v Pardubickém kraji staví mimoúrovňová křižovatka v Opatovicích nad Labem. Stavba by spolu s dálničním přivaděčem měla být prvním úsekem R35 a její uvedení do zkušebního provozu se plánuje na konci roku.