Detenční ústavy se po čase začnou plnit

Praha - Počet chovanců detenčních ústavů, v jejichž péči je prozatím jen jediný člověk, se zřejmě brzy rozroste. Psychiatrické léčebny vyberou v příštích týdnech nebezpečné pachatele, u nichž se soudně uložené ochranné léčení míjí účinkem, a navrhnou soudům jejich přemístění do detence. Novinářům to dnes řekl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

„Nebojím se, že by tento institut mohl být zneužit, protože o případném přeřazení (do detence) rozhodne nezávislý soud,“ řekl Pospíšil. V nejbližší době hodlá obeslat všechny české psychiatrické léčebny. Jejich lékaři by měli vytipovat pachatele, kteří vůbec nenastoupili na uložené ochranné léčení, či jsou nadále agresivní a představují nebezpečí pro ostatní nemocné.

Ministr odhaduje, že počet chovanců detenčních ústavů by se mohl zvýšit až na 20. Odmítl ale, že by se tímto způsobem snažil naplnit doposud nevyužitou kapacitu nově zřízených ústavů v Brně a Opavě. „Od počátku jsme říkali, že ten nárůst (počtu chovanců) bude postupný,“ připomněl.

Pachatel může v ústavu setrvat až do smrti 

Cílem detenčních ústavů je ochránit společnost před nebezpečnými pachateli trestných činů. Zákon o detenci, který je zřizuje, je účinný teprve od 1. ledna. Autoři zákona a představitelé ministerstva i státních zástupců se však na dnešním jednání shodli na stanovisku, že do detence lze umístit i pachatele, kteří se trestné činnosti dopustili už před tímto datem.

Detenční zařízení jsou určena například vrahům s diagnózou sexuálního sadismu, deviantům, u nichž opakovaně selhala ochranná léčba, nebo pachatelům pohlavního zneužívání, kteří byli v minulosti více než dvakrát trestáni a ochranné léčení u nich nemělo žádný efekt. Zabezpečením a ostrahou se ústav podobá věznici, takže riziko útěku je minimální. Vnitřní režim ale zahrnuje léčbu a terapii a připomíná spíše zdravotnické zařízení.

Pachatelé zde mohou zůstat až do konce života. Odborníci ovšem každoročně přezkoumají, zda je další zadržování člověka nezbytné. O jeho případném propuštění pak rozhodne soud.