Studenti vydali knihu o chodu Filosofické fakulty UK za normalizace

Praha - Skupina sedmi studentů Filosofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze představila publikaci, která na základě podrobného studia unikátně zachovaných archivů dokumentuje působení KSČ na fakultě v době od roku 1969 po celou éru normalizace. Badatelský tým mladých historiků a filologů z filozofické fakulty v knize Prověřená fakulta shromáždil téměř stovku dokumentů, které vypovídají o fungování fakultní organizace KSČ, jejích zásahů do přijímacích zkoušek a běžného akademického roku. Snaží se ukázat i vliv KSČ na chování jednotlivých studentů a vyučujících.

Vzájemně se například udávali, aby dokázali svou benevolenci s režimem. Součástí pracovního výkazu každého vyučujícího na fakultě v době normalizace bylo vyjádření vlastního postoje k událostem ze srpna 1968. Prověrky a výslechy čekaly také účastníky pohřbu filozofa Jana Patočky, připomněli období normalizace na univerzitě ve své knize autoři. „Občas to bylo velmi obtížné zkoumání; jde o pohnuté osudy dosud živých pamětníků, kteří se museli s působením KSČ nějakým způsobem vyrovnat,“ řekla spoluautorka a studentka rusistiky Katka Volná.

Studenti v archivu Filosofické fakulty, v Národním archivu a v Archivu hlavního města Prahy výzkumem strávili více než rok a prošli 185 kartonů neutříděného fondu organizace KSČ. Nejzajímavější dokumenty z archivů roztřídili do tří tematických oddílů: Přijímací řízení, Akademický rok a Posudky.

Bez záštity děkana fakulty Michala Stehlíka by bylo obtížné získat důvěru některých vyučujících, řekla Volná s tím, že provázanost personálního obsazení fakulty před revolucí a po revoluci v roce 1989 je stále velká. Podle spoluautora Jakuba Jareše měli někteří členové akademické obce obavy, že se bude jednat o novodobé prověrky. Pamětníci však nakonec na minulost fakulty vzpomínali s jistou úlevou, řekl.

„Chápeme obavy z honu na čarodějnice. Ten si však nepřejeme,“ zdůraznil další člen výzkumného týmu Matěj Spurný. „Není to soudní tribunál, ale objevování toho, co se za dvacet let už pozapomnělo. Nechtěli bychom, aby ta kniha vypadala jako materiál, který má být použit proti starším pedagogům,“ dodává Volná.

Prověřená fakulta není poslední publikací v rámci projektu o fungování KSČ na FF UK. Studenti plánují vydat další dokumenty a pracují také na monografii.

Filozofická fakulta UK v Praze
Filozofická fakulta UK v Praze