O holocaustu jinak? Učitelé chtějí zabránit extremismu

Praha/Volary - Jak učit o holocaustu a nacistické zlovůli? Podle účastníků mezinárodní konference „Volary a pochod smrti“, která v sálu volarské radnice proběhla 4. a 5. května, je třeba především zásadně změnit koncept výuky. Pedagogové a odborníci se shodli na tom, že nově by se měli žáci dozvídat především o osudech konkrétních lidí, a to prostřednictvím vyprávění pamětníků nebo volně přístupných filmů a dokumentů na internetu. Suchá čísla a údaje v učebnicích dějepisu totiž nemohou konkurovat vzrůstající vlně extremismu, která využívá k získání příznivců podstatně poutavější prostředky.

Učitelé varovali, že neonacistické, rasistické a xenofobní internetové stránky využívají větší škálu prostředků, jak získat nové přívržence, především jsou ale technicky vyspělejší a uživatelsky přístupnější. „Dělají to chytrým způsobem, a mladí lidé tomu samozřejmě mohou podlehnout,“ podotknul publicista Stanislav Motl, který se nacistickou tematikou dlouhodobě zabývá.

Učitelé: Výuka pokulhává za vývojem společnosti

Novým cílem českých základních škol ve výuce moderních dějin by mělo zpřístupnit obrazové, zvukové i filmové nahrávky volně na internetu tak, aby se k nim mohli žáci snadno dostat. „Výuka pokulhává za změnami ve společnosti,“ upozornila účastnice konference, učitelka Jana Břendová.

Vedle toho se chtějí pedagogové zaměřit na konkrétní životní osudy, aby žákům podmínky a život v koncentračním táboře konkrétněji přiblížili. „Je důležité, aby se setkali přímo s konkrétními fakty, s konkrétními příběhy,“ informoval organizátor konference Zdeněk Krejsa. Nabízí se možnosti exkurzí do míst spojených s holocaustem nebo besedy s pamětníky.

Chcete začít hned? Informace o holocausto najede např. zde.

Výstupem z volarské konference bude sborník, který by měl zároveň představovat speciální metodickou příručku pro pedagogy, jak o holocaustu učit a přednášet. Právě postupy a učební materiály o událostech 20. století jsou dlouhodobým problémem českého školství. Žáci upozorňují na zastaralé učební materiály. Holocaust, největší zločin v dějinách lidstva, přinesl z rozhodnutí vedení nacistického Německa smrt šesti milionům Židů, Romů a dalších skupin, které nacisti považovali za méněcenné.

Vyhlazovací tábor Osvětim - Birkenau
Vyhlazovací tábor Osvětim - Birkenau
Více fotek
  • Vyhlazovací tábor Osvětim - Birkenau autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/345/34440.jpg
  • Koncentrační tábor autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/815/81455.jpg