Od června se změní jízdní řády v olomoucké MHD

Olomouc – Podle nových jízdních řádů začnou od 1. června jezdit linky městské hromadné dopravy v Olomouci. Změna se dotkne velké části tramvajových i autobusových linek. Zatímco v případě tramvají se jedná především o úpravu večerního intervalu mezi jednotlivými linkami na Nové Ulici, v případě některých městských autobusů musí cestující očekávat výraznější změny. Výraznou novinkou bude vznik dvou zastávek – Hamerské a Technologické. První z nich má zlepšit obsluhu Holic, zastávka Technologická je určena k obsluze zvětšující se průmyslové zóny v oblasti Šlechtitelů.

Jinak než dosud budou od června jezdit linky 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 35, 42, 51, 52 a 53.

U autobusů číslo 11, 12, 15, 17 a 18 dochází u vybraných spojů k časovým posunům, popřípadě rozšíření obsluhy podle přání cestujících.

Větší změna čeká linku 16, která již nebude obsluhovat Horní Lán, a všechny spoje tak budou ukončeny na Tabulovém vrchu. Tamtéž bude ukončena také linka 42. Do Horního Lánu bude jezdit nově zavedená linka 35.
 
Do nové zastávky Hamerská budou jezdit vybrané spoje linky 19, 23 a 25, které zároveň obslouží zastávku Masokombinát.

Další novou zastávku Technologickou budou od června osluhovat vybrané spoje linky 22.