Pojišťovny zřejmě vrací nadlimitní poplatky i lidem se slevami od krajů

Praha - V době, kdy ještě zdaleka neskončily zmatky vzešlé z odlišného posuzování poplatků na státní a regionální úrovni, se již objevil nový problém s jejich zpětným vyplácením. Součástí reformy o regulačních poplatcích bylo zavedení takzvaného regulačního limitu, při jehož překročení bude pacientovi další investice vracet pojišťovna. Jedná se o mez 5 tisíc korun u dospělých a 2,5 tisíce korun u dětí a důchodců. V moci pojišťoven však není možnost rozlišit pacienty, kteří poplatky skutečně hradili, oproti osobám, kterým peníze proplácely kraje ve formě slevových kuponů. Celkem se nad limit dostalo na 400 pacientů a ani pojišťovny samy neví, kdo pro 30 korun sáhl do vlastní a kdo do krajské peněženky.

„Nepoznáme, které krajské zařízení nebo nemocnice za lidi zaplatily. Ten systém to neumožňuje,“ vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Jiří Rod. Pokud se navíc pacient oficiálně nepřizná, že limit překročil, bude kraj i nadále platit za jeho léčbu formou darů a peníze od něj vymáhat nemůže. „Spoléháme na pacientovo čestné prohlášení, že nebyl jeho limit překročen,“ dodává Petra Eliášová z odboru zdravotnictví Moravskoslezského kraje.

„My spoléháme na čestnost lidí, kteří přijímají dar od kraje. V okamžiku, kdy zjistí, že limit přečerpali a že pojišťovna začne vracet, tak o tom informují pracovníky nemocnic a tím pádem ho neobdrží,“ nastiňuje hejtman Středočeského kraje David Rath. Pacienti, kteří nepřiznají překročení limitu, podle právníků jednají v rozporu se zákonem. Podle ředitele Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jaromíra Gajdáčka se v takovém případě jedná o bezdůvodné obohacování.

Video Reportáž Markéty Hýlové
video

Reportáž Markéty Hýlové

Soud už hrazení poplatků oficiálně dvakrát zakázal ve Středočeském kraji, a to v lékárně mladoboleslavské nemocnice. Soud svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že slevy jsou lékárnám kompenzovány z rozpočtu kraje - a tedy z veřejných prostředků. Samotné slevové kupony jako takové soudu nevadí, bere je jako běžný marketingový tah. S tím ale Rath nesouhlasí - kupony prý kraj lékárnám nijak neproplácí.

Vedení kraje tehdy usoudilo, že se zákaz vztahuje na všechny krajské lékárny, a proto ve všech od května zavedlo slevové kupony. Mladoboleslavské zastupitelstvo za několik dní podalo na středočeského hejtmana žalobu pro nedostatečnou evidenci o úhradách regulačních poplatků za pacienty.

Hrazení poplatků
Hrazení poplatků