Lidé se mohou seznámit s návrhem části obchvatu Vyškova

Vyškov - Ve Vyškově se lidé mohou seznámit s návrhem trasy první části severozápadního obchvatu města. Podle plánů by se stavět mohlo začít do roku 2020. Obchvat má centru města ulevit od tranzitní dopravy, podle výhledových studií po něm v roce 2030 má jezdit kolem 10 000 aut denně v obou směrech, vyplývá to z informačního systému EIA pro posouzení vlivů staveb na životní prostředí. První etapa obchvatu je dlouhá 3 300 metrů a začíná u napojení stávající silnice II/430 z Brna do Vyškova na dálnici D1. Dále vede na sever, západně od místních částí Nosálovice a Pazderna a končí za mostem přes říčku Haná u Dědické ulice. Úsek je veden převážně po zemědělsky obdělávaných pozemcích.

Obytná zástavba dotčena nebude, silnice ale kříží současnou zahrádkářskou kolonii u křižovatky ulic Dědická a Antonína Zápotockého. Od nedalekého sídliště Osvobození bude dvouproudá silnice oddělena pásem zeleně a protihlukovou stěnou. Stavbu odborníci doporučují i proto, že v příštích letech má provoz ve městě ještě zhoustnout.

Součástí stavby jsou také tři okružní a tři stykové křižovatky, šest silničních mostů a jeden železniční most nad trasou Brno-Přerov. Ta v příštích letech projde modernizací - rozšíří se o další kolej a průjezdová rychlost se zvýší až na 160 kilometrů v hodině. Časová návaznost obou staveb není v současné době zřejmá, nový most tak bude postaven v parametrech již modernizované trati.

Obchvat bude mít podobu běžné dvouproudé silnice a se stavbou by se podle aktuálních plánů mělo začít v roce 2020. Do té doby nechá radnice trasu vyprojektovat, následovat bude územní řízení a stavební řízení. Stavbu samotnou by měl jako správce silnic druhé a třetí třídy platit kraj.