Navýšení 10 miliard za Blanku nemusí být konečné

Praha - První náměstek primátora hlavního města Prahy Karel Březina (ČSSD) ve Studiu 6 připustil, že náklady na stavbu tunelu Blanka se ještě mohou zvýšit. Podle něj chyboval bývalý primátor Pavel Bém, když o možném navýšení neinformoval zastupitelstvo a utvrzoval všechny v domněnce, že částka určená na stavbu se již nezvýší. Podle primátora Bohuslava Svobody při stavbě tunelu Blanka selhala kontrola magistrátu. Odpovědný odbor investora nyní podle něj musí zdůvodnit každou položku.

Vedení města chce prověřit, jak kontrola na odboru městské investora fungovala. „Kdyby odbor fungoval dobře, tyto informace o prodražení stavby bychom měli dřív,“ poznamenal primátor. Náměstek Březina dodal, že vedení má k dispozici seznam asi 50 položek, u kterých se cena během stavby navýšila. „Neznáme ale detailní důvody navýšení,“ poznamenal. Proto nyní vedení po odboru městského investora chce, aby každou navýšenou položku zdůvodnil.

Březina: Na vině je Bém

Video Brífink magistrátu k tunelu Blanka
video

Brífink magistrátu k tunelu Blanka

Brífink magistrátu k tunelu Blanka

tk blanka 7.2.

Reportáž Tomáše Vlacha

Karel Březina ve Studiu 6

Vratislav Filler ve Studiu 6

Rozhovor s Michalem Křivohlávkem

„Jako opoziční zastupitelé jsme byli od exprimátora Béma stále ujišťováni, že náklady jsou konečné. Myslím, že by bylo dobře, aby se jasně rozklíčovalo, jak to v minulosti bylo,“ prohlásil Březina s tím, že navýšení ceny vychází ze dvou smluvních součástí. První z nich je tzv. valorizační doložka, která firmě zaručuje každoroční valorizaci smlouvy oproti původní smluvní částce podle inflačního nárůstu, což činí zhruba 3,5 miliardy. Zbývajících 6,5 miliardy z navýšené částky jsou ale vícepráce jak v investiční, tak stavební oblasti. Březina uvedl, že osobně hodlá trvat na tom, aby každá položka právě z těchto vícenákladů prošla auditem, který každou z nich transparentně zdůvodní.

Karel Březina:

0„Budeme jednat se všemi dodavateli, a to není jen Metrostav, a budeme hledat maximum úspor, které půjde odůvodnit. Hlavně ale trváme na tom, aby se jasně a transparentně zdůvodnilo, proč k tak výraznému navýšení došlo.“

Březina dodal, že stavba tunelu je navíc zatížena dvoumiliardovým dluhem, když se tato částka z rozpočtu na stavbu tunelu použila na ostatní dopravní stavby. Nikdo ale podle Březiny neupozornil odbor městského investora, aby zpomalil práce. „To znamená, že se pracovalo, jako kdyby tam dané dvě miliardy byly. V tuto chvíli tedy tato rada začíná s dluhem dvě miliardy za tunelový komplex Blanka,“ prohlásil Březina.

Bém se vsadil, z odpracování 50 hodin se vykrucuje

Pavel Bém se v minulosti zaručil, že k navýšení nákladů na stavbu tunelu se nezvýší. Dokonce uzavřel se sdružením Auto*mat sázku, že pokud se tak přeci jen stane, odpracuje pro sdružení 50 hodin dobrovolných prací. „My jsme bývalého primátora kontaktovali už na podzim, kdy se ukázalo první navýšení o 800 milionů korun. Tvrdil, že je to způsobeno věcmi, které nemohl ovlivnit, jako je třeba zvýšení DPH a podobně. Takže se tehdy necítil zavázán ke splnění sázky,“ uvedl Vratislav Filler s tím, že se na bývalého primátora hodlají obrátit znovu.

Filler soudí, že velká část viny za navýšení nákladů spočívá na bývalém vedení Prahy především proto, že příprava stavby neprobíhala dostatečně precizně pro přesné určení konečné ceny zakázky.

1. náměstek primátora hl.m.Prahy Karel Březina
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24