Kampaň Mluvme o stáří podpořila seniorskou linku důvěry

Praha - Kampaň Mluvme o stáří – nech mou babičku na pokoji je projektem, který má širokou veřejnost upozornit, že mládí se k seniorům leckdy chová přezíravě. Ke starým lidem totiž mladší generace, ale někdy i ta starší, přistupuje jako by byli zbyteční. To chtějí autoři tohoto projektu změnit. Součástí projektu byla i páteční benefice v pražském kostele Šimona a Judy, kde se skupinou Please The Trees vystoupil nadmíru povolaný host Pavel Bobek.

Benefice v pražském kostele Šimona a Judy, která byla součástí projektu Nech mou babičku na pokoji, měla jasný cíl – podpořit bezplatnou linku důvěry seniorům. Ta existuje již osm let a v současné době se ocitla ve finančních problémech. Toto bezplatné telefonní číslo, které je inzerované v každé telefonní budce po celé republice, slouží seniorům, kteří mají jakýkoliv problém - partnerský, právní či zdravotní. V poslední době se na linku důvěry obracejí ale i senioři, kteří jsou svými blízkými fyzicky týráni.

Na linku volá denně přibližně sto seniorů, přičemž asi dvacet jich je podle vedoucího Linky důvěry seniorů Michala Horažďovského opravdu smysluplných. Většinou se podle jeho slov jedná o osamělost, ale bohužel i témata jako týrání a další krizové situace.

Video Reportáž Jiřího Svobody a Maria Kubaše
video

Reportáž Jiřího Svobody a Maria Kubaše

Reportáž Jiřího Svobody a Maria Kubaše

U 11.02.11 19:00

Události, komentáře s Michalem Horažďovským

Mladý člověk vnímá seniory jako skupinu negativně

Horažďovský tvrdí, že toto jednání mladé generace je jakýmsi projekčním plátnem nespokojenosti a frustrace mladých lidí. Ti se prostřednictvím sociálních sítí ne moc dobře vyjadřují o seniorech. Stále pozitivní je však fakt, že jednotlivci už zas tak radikální nejsou. Díky tomuto projektu se totiž o seniorech a stáří více mluví. Celou kampaň podpořil i Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové či Organizace Spojených národů.

Kampaň na pomoc seniorům s názvem Mluvme o stáří - nech mou babičku na pokoji odstartovala v říjnu 2010. Jejím cílem je změnit vnímání penzistů jako méněcenné neproduktivní skupiny, která je závislá na mladších generacích. Do akce se zapojili třeba herečka Jana Plodková, Iva Pazderková, herec Petr Vaněk nebo zpěvák skupiny Please The Trees Václav Havelka. V hlavní roli ovšem účinkují prarodiče. Kampaň se vedle billboardů a časopisů objevuje i na Facebooku.