Svobodná Evropa zbořila informační zeď, prohlásil Nečas

Praha - Československé vysílání Rádia Svobodná Evropa (RFE) sehrálo podle slov českého premiéra Petra Nečase roli beranidla, které zbořilo informační zdi komunistického režimu. Slovenská premiérka Iveta Radičová zase řekla, že vysílání by bylo potřebné i dnes v boji proti korupci. Hlavy vlád dnes hovořily v Praze na konferenci nazvané Svobodně! k 60. výročí zahájení vysílání RFE do Československa. Český Rozhlas věnoval konferenci samostatné internetové stránky s podrobnostmi, zakončí ji zahájení stejnojmenné výstavy, která dokumentuje celou šedesátiletou historii RFE. V zahradách Senátu bude k vidění do 17. června.

„V atmosféře informační otevřenosti se nikdy nedaří lžím, ideologické zaslepenosti, pokoře vůči vrchnosti. Nejúčinnějším lékem proti zabedněnosti a největším povzbuzením pro demokratické tužby obyvatelstva bývá protržení informační blokády,“ uvedl Nečas. Prohlásil, že Rádio Svobodná Evropa nebylo vnímáno jako zdroj úředně schválených informací, vzniklo z iniciativy americké administrativy. Podle něj obnovovalo vědomí civilizační sounáležitosti Čechů a Slováků se Západem oproti komunistické propagandě, která zemi řadila k východnímu bloku. Připomenul, že i pouhý poslech stanice, kterou komunisté označovali za štvavou vysílačku, protože je „opravdu štvala“, byl přirovnáván k vlastizradě.

Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka:

„Svým vysíláním byla často jediným zdrojem pravdivých informací pro Čechy a Slováky v letech 1951 až 1989, po dobu dlouhých 38 let… Svobodné Evropě vděčíme za mnoho, především, že většina z nás jejím poslechem nesla v sobě alespoň malý plamínek naděje a nenechala se zcela vylisovat do tvaru, který si z nás přáli mít naši komunisté a jejich kremelští nadřízení.“

Video Studio ČT24 o konferenci Svobodně!
video

Studio ČT24 o konferenci Svobodně!

Studio ČT24 o konferenci Svobodně!

s 9:50, 05.05.2011

Reprotáž Barbory Jelínkové

Slovenská premiérka Iveta Radičová vedle vzpomínek na poslech RFE uvedla, že svůj význam by její vysílání v Česku i Slovensku mělo i dnes, kdy postkomunistickou část Evropy ohrožují korupce a skandály. „Možná bychom Rádio Svobodná Evropa opět potřebovali. Možná by umělo rychleji, pravdivěji, přesněji a objektivněji pojmenovat příčiny, a ne plavat po povrchu skandálních titulků. Jsem si jistá, že redaktoři “Svobodky„ by v odkrývání korupce udělali kus dobré práce, jako to dokázali v časech svého působení,“ řekla Radičová.

I šéfka slovenské vlády připomenula, že poslech RFE přinesl do domovů malý ostrov svobody. Význam rádia byl podle ní i v tom, že díky šíření pravdivých informací zamezilo většímu počtu vykonstruovaných případů a poprav podobných případu Rudolfa Slánského nebo Milady Horákové.

Konferenci zahájila známá znělka československého vysílání Rádia Svobodná Evropa, které bylo zahájeno 1. května 1951, a ze záznamu hlas publicisty Ferdinanda Peroutky. Byl mezi prvními, kdo tehdy zpoza železné opony promluvil k Čechům a Slovákům. Uvedl mimo jiné, že pro jakýkoli svobodný hlas odkudkoli zatřese základy pyšné diktatury, v níž „každý může být obžalován, ale nikdo se nesmí hájit“.