Lidé mají právo na informace o platech ve veřejné správě

Brno - Úřady musejí žadatelům poskytnout údaje o platech a odměnách svých zaměstnanců. Zákon o svobodném přístupu k informacím se na zaměstnance veřejné správy vztahuje kvůli tomu, že jsou odměňováni z veřejných prostředků. Nejvyšší správní soud tak vyhověl kasační stížnosti muže, který neúspěšně žádal informaci od zlínského magistrátu.

„Podle novely zákona o svobodném přístupu k informacím z roku 2006 je třeba poskytnout informaci o základních osobních údajích každého příjemce veřejných prostředků, i když by jinak byla tato informace chráněným osobním údajem,“ uvedl Nejvyšší správní soud. Z veřejných prostředků jsou vypláceni i pracovníci veřejné správy, a proto jsou příjemci ve smyslu informačního zákona. Nové rozhodnutí soudu se týká i platů.

Žadatelé mají podle informačního zákona právo na údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Muž ze Zlína v původním řízení požadoval od magistrátu informaci o mimořádných odměnách jednoho z pracovníků úřadu. Konkrétně jej zajímaly odměny vedoucího oddělení informačních systémů v letech 2000 až 2008. Chtěl znát také zdůvodnění vyplácených odměn. Magistrát mu nevyhověl. Muž se neúspěšně odvolal ke Krajskému úřadu Zlínského kraje.

Magistrát i krajský úřad trvaly na tom, že informace o konkrétní výši odměn je chráněným osobním údajem. Následnou žalobu zamítl krajský soud, který se nyní, po zásahu Nejvyššího správního soudu, musí případem zabývat znovu. Je přitom vázán názorem NSS.

Úřad
Úřad