NSS poskytne údaje o platech soudců a zaměstnanců

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) v zájmu transparentnosti poskytne žadatelům údaje o platech svých soudců a dalších zaměstnanců. Dochází tedy k tomu, že soud sám na sebe aplikuje závěry svého nedávného rozsudku, podle kterého mají lidé právo znát odměny lidí placených z veřejných prostředků. Bezprostředně po zveřejnění rozsudku se na soud obrátili lidé, které zajímaly platy soudců. Předseda NSS Josef Baxa vydal prohlášení s konstatováním, že NSS jim vyhoví.

„Transparentnost chování orgánů veřejné moci, zejména jde-li o nakládání s veřejnými prostředky, je důležitou hodnotou, která může převážit nad zájmem na ochraně soukromí jednotlivých příjemců těchto prostředků. Je též předpokladem a příspěvkem k obnovení důvěry společnosti ve veřejnou moc a její instituce,“ stojí v Baxově prohlášení.

Nedávný rozsudek ostře kritizoval Úřad pro ochranu osobních údajů, podle kterého NSS nadřadil právo na informace právu na soukromí. „Nejvyšší správní soud v tomto svém rozhodnutí nezvládl aplikaci předpisů jednoduchého práva a bez jakéhokoliv relevantního zdůvodnění vyjmul velkou oblast zpracování osobních údajů z působnosti zákona o ochraně osobních údajů,“ píše úřad v nedávném prohlášení.

NSS ve sporném verdiktu uvedl, že úřady musejí žadatelům poskytnout údaje o platech a odměnách svých zaměstnanců. Zákon o svobodném přístupu k informacím se na pracovníky veřejné správy vztahuje kvůli tomu, že jsou odměňováni z veřejných prostředků. Konkrétně NSS vyhověl kasační stížnosti muže, jenž neúspěšně žádal informaci o odměnách konkrétního pracovníka zlínského magistrátu.