Pochopit dobu totality pomohou školákům nové materiály

Praha - Novými metodickými materiály, soubory dokumentů, DVD, ale i kurzy pro pedagogy „Jak učit o komunismu?“, chce Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) přispět ke kvalitnější výuce moderních dějin. Jde o metodickou podporu, nikoliv o mustrování či o návody k ideologickému čtení minulosti nebo dokonce o soudy nad dějinami, řekl na dnešní tiskové konferenci ředitel ústavu Daniel Herman.

„Vytváříme výuková DVD k dějinám 20. století. Je zde třeba téma normalizace, 50. léta jako taková nebo téma protektorátu a holocaustu,“ podotkl hlavní manažer projektu Dějepis v 21. století Martin Valenta. Podle jeho slov je zavádění multimediálních prvků jedním z bodů modernizace. Druhým bodem je pak prý takzvané projektové vyučování v dějepise, které ne vždy ve školách běží.

„Když veliké dějiny ukazujeme na těch malých osudech, tak ty veliké dějiny dostávají plastický tvar a konkrétní kontury. To je důležité k pochopení všech souvislostí,“ tvrdí ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman.

Otestovat si projekt už od února budou moct žáci a studenti pětadvaceti škol. „Smluvní spolupráci máme asi s pětadvaceti školami. Ty se budou podílet na vytváření daných produktů, přímo učitelé to budou tedy zavádět do výuky a testovat,“ vysvětlil Valenta. „Dnešním dětem nestačí dívat se do knížky, jsou zvyklí na média, takže prezentace je přilákají víc,“ soudí Vlasta Hartvichová, učitelka dějepisu na základce v Kamenici.

Na zmíněných DVD se prý pracuje i s ukázkami z dobových filmů a s metodickými listy k nim. Jsou tam i náměty pro učitele, jak materiál využívat. Součástí klasických osnov jsou také nové učebnice. Ukázky z filmů mají sloužit spíš jako doplněk, díky kterému si žáci látku lépe zapamatují. "Všechny výstupy a produkty, které vzniknou v rámci toho projektu, jsou volně a zdarma přístupné na webových stránkách Ústavu totalitních režimů," dodal Valenta.

Jak bude výuka dějepisu nově vypadat?

  • Tříletý projekt Dějepis v 21. století je multimediální aplikace pro podporu výuky dějepisu, který získal podporu 11,5 milionu korun z fondů Evropské unie. Jeho výsledkem mají být čtyři multimediální DVD, webové prezentace, metodiky pro učitele v používání moderních technologií. O velkém zájmu škol a pedagogů svědčí, že dvoutisícový náklad prvního DVD byl rozebrán, druhé DVD, které vyšlo ve stejném nákladu, je rozebráno z poloviny a na třetí DVD, které vyjde nákladem 3 000 kusů, už je 200 rezervací, uvedli zástupci ústavu.
  • Projekt Jak učit o komunismu? začal pilotním kurzem, který během pěti týdnů absolvovalo 25 učitelů. Letos bude pokračovat.
  • Pracovníci ÚSTR rozvíjejí také projekt Velké a malé příběhy moderních dějin věnovaný rodinné paměti za normalizace. Jeho úkolem je dlouhodobé mapování různých podob rodinné tradice a formulování obrazů minulosti v této tradici. Výzkumníci konfrontují paměť příznivců i odpůrců komunistického režimu.
  • Nucené zakládání zemědělských družstev mapuje projekt Obrazy (z) kolektivizace, který přináší množství audiovizuálního a ikonografického materiálu. Tým historiků, pedagogů, antropologů, literárních a filmových vědců vybral na 150 filmových ukázek z více než třiceti českých a slovenských filmů. Opatřeny jsou metodickými komentáři a pracovními listy, které umožňují jejich přímé využití ve výuce. DVD ukazuje kolektivizaci jako násilný proces, který dosahoval modernizace nepřípustnými prostředky.
  • Uzavřený je projekt experimentální webové učebnice Čítanka ideologických textů, který mapuje ideologické projevy od počátku 40. let do konce let 80. Ukázky textů doplňují historické studie a metodické komentáře.
Video Reportáž Martiny Tlachové
video

Reportáž Martiny Tlachové

Reportáž Martiny Tlachové

25.01.2012 - 21,00

Rozhovor s Martinem Valentou