Zemřel významný český sociolog Miloslav Petrusek

Praha - Ve věku nedožitých 76 let v neděli zemřel významný český sociolog profesor Miloslav Petrusek. Informaci potvrdila Univerzita Karlova (UK). Petrusek byl jedním ze zakladatelů Fakulty sociálních věd, působil také jako prorektor UK.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Ondřej Němec

Miloslav Petrusek se narodil roku 1936 ve Zlíně. V letech 1954-1959 vystudoval filozofii a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po vojně začal vyučovat filozofii a formální logiku na Pedagogickém institutu ve Zlíně. Od roku 1964 do roku 1967 působil jako výzkumný pracovník Ústavu sociálně-politických věd Univerzity Karlovy. Pod vedením Pavla Machonina zde vznikl výzkum sociální stratifikace československé společnosti, který patřil k největším sociologickým výzkumům své doby.

„Obvykle jsem pokládán za 'akademického' či 'teoretického' sociologa, což odpovídá jen zčásti skutečnosti a velice málo mému přání: vždycky jsem si přál být 'služebníkem užitečným', ale ne vždy se mi to dařilo,“ napsal o sobě Petrusek na webových stránkách. „A tak svůj akademismus a tradicionalismus spojuji s láskou k literatuře a umění vůbec a snažím se je včlenit do každého přemýšlení o společnosti, lidech kolem mě a 'velkých' i 'malých dějinách'… Poměrně dlouhý život, který mně byl dán, mě naučil jakési nekonfliktnosti. Neusiluji o vítězství ve 'vědeckých válkách' o paradigmata a módy, které přicházejí a odcházejí, a už vůbec ne v mezilidských sporech, jimiž si zbytečně ubližujeme v tom krátkém čase, jímž smíme svobodně nakládat.“


Mezi lety 1967-1979 pracoval Petrusek jako odborný asistent na katedře sociologie Filozofické fakulty UK. V roce 1970 mu bylo zrušeno členství v KSČ a výrazně omezeny publikační i pedagogické možnosti. Spolupracoval s brněnskými disidenty a připravoval knihy, které ale mohly vyjít až po roce 1989.

Po revoluci v roce 1990 byl habilitován docentem pro obor sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zároveň zvolen předsedou Masarykovy československé sociologické společnosti. V letech 1992-1997 byl druhým děkanem nově založené Fakulty sociálních věd. Mezi roky 1997-2000 zastával funkci prorektora Univerzity Karlovy. V roce 2003 byl Petruskovi udělen francouzský řád rytíře Akademických palem, byl také jedním ze zakladatelů Knihovny Václava Havla.

„Jsme národ v podstatě naivní, my se chováme jako batolata, která nejsou ochotna vidět evidentní podvody, lži, vyvodit z toho prostě závěry,“ glosoval profesor Petrusek českou národní identitu.


Video Profesor Miloslav Petrusek
video

Profesor Miloslav Petrusek

Profesor Miloslav Petrusek

Ohlédnutí Petra Kamberského